Najnowsze

2020
luty
22

Rycerze Kolumba Rady 14023 przeprowadzili 8 Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów (ZDJĘCIA)

22 lutego w Szkole Podstawowej nr 13 odbył się VIII Turniej Tenisa Stołowego dla ministrantów z dekanatów starachowickich. Turniej odbył się dzięki udostępnieniu przez Dyrekcję S.P. nr 13 miejsca i sprzętu sportowego ( stołów do ping ponga, siatek, piłeczek, punktacji sędziowskiej ) jak i Rycerzom Kolumba. Swoje osobiste zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju wnieśli Bracia Rycerze z Rady 14023 wraz z Bratem Michałem Majorem Wielkim Rycerzem Rady 14023. Tu należy wymienić Braci, którzy w organizację i przeprowadzenie zawodów wnieśli swój czas, umiejętności i wysiłek. Byli to: Michał Major, Łukasz Wiącek, Leszek Kucharski, Jerzy Łągiewka, Zenon Łodej, Krzysztof Szwed, Zając Mieczysław, Tadeusz Pawłowski, Andrzej Wąchocki. Obsługa turnieju przez Rycerzy Kolumba polegała na przygotowaniu sal i sprzętu sportowego, zapisaniu uczestników, losowaniu par, prowadzeniu dokumentacji, kierowaniu przebiegiem turnieju, sędziowaniem, przygotowaniem napojów i poczęstunkiem uczestników. Po zakonczeniu zawodów Rycerze Kolumba posprzątali miejsce turnieju zostawiając go w należytym porządku.

Głównym organizatorem Turnieju był ks. Damian Spiżewski z parafii MBNP z ks. Kapelanem Andrzejem Kanią na czele. Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta objęli patronatem Turniej Tenisa Stołowego i ufundowali puchary, medale. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz firma Starkop ufundowały pozostałe nagrody i poczęstunek.

W VIII Turnieju Tenisa Stołowego dla ministrantów z dekanatów starachowickich wzięło udział 65 ministrantów z 11 parafii i przeprowadzono rywalizację w czterech kategoriach.

Zwycięzcy:

w kategorii roczniki 2007-2011

 • 1 miejsce Michał Amborski (NSJ St-ce)
 • 2 miejsce Jakub Dudek (NSJ St-ce)
 • 3 miejsce Maksymilian Dziułka (św. Maksymiliana Kolbe Kałków)
 • 4 miejsce Adam Dębniak (Wniebowzięcia NMP)

w kategorii roczniki 2004-2006

 • 1 miejsce Maciej Niedziela (św. Judy Tadeusza St-ce).
 • 2 miejsce Oliwier Mazonik (MBNP St-ce)
 • 3 miejsce Michał Kowalczyk (św. Floriana Wąchock)
 • 4 miejsce Paweł Amborski (NSJ St-ce).

w kategorii 2000-2003

 • 1 miejsce Filip Fijałkowski (MBNP St-ce)
 • 2 miejsce Kacper Duraziński (MBNP St-ce)
 • 3 miejsce Jakub Barański (św. Judy Tadeusza St-ce)
 • 4 miejsce Bartosz Dwojak (św. Maksymiliana Kolbe Kałków).

w kategorii 1999 i starsi

 • 1 miejsce Łukasz Cieśla (MBNP St-ce)
 • 2 miejsce Radosław Malinowski (MBNP St-ce)
 • 3 miejsce Bartosz Fijałkowski (MBNP St-ce)
 • 4 miejsce Bartosz Ziewiec (MBNP St-ce).
fotografia

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski kronikarz Rady 14023 Rycerzy Kolumba

2019
październik
19

35 lat temu zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę

Złożeniem wieńców przed krzyżem-pomnikiem przy tamie wiślanej we Włocławku rozpoczęły się obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Z tego miejsca na teren przed kościołem pw. Matki Bożej Fatimskiej przeszła procesja.

Wiązanki kwiatów złożyli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka, a także parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele "Solidarności" oraz delegacje z wielu instytucji.

Przy krzyżu-pomniku odmówiono modlitwy w intencji kanonizacji kapelana "Solidarności". Przypomniano jego życiową drogę oraz umiłowanie prawdy i wierność ideałom chrześcijańskim, za które stracił życie. Po zakończeniu spotkania modlitewnego przeszła procesja, która zakończyła się na terenie przed kościołem pw. Matki Bożej Fatimskiej, gdzie o godzinie 18.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa.

Pierwszy krzyż upamiętniający męczeństwo ks. Popiełuszki chciano postawić we Włocławku już w listopadzie 1984 roku. Tuż po ujawnieniu szczegółów zbrodni z wnioskiem o zgodę na jego ustawienie zwrócono się do wojewody włocławskiego. Na zgodę trzeba było czekać kilka lat. Dopiero 3 lutego 1989 r., 50 miesięcy od pierwszej prośby, wciąż ten sam wojewoda włocławski wydał pozytywną decyzję w sprawie upamiętnienia krzyżem faktu i miejsca śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

W ciągu czterech lat bezskutecznych starań biskupów o pamięć zamordowanego kapłana dbali działacze podziemnej opozycji. Do barierki obok zejścia z zapory przymocowali niewielki stalowy krzyż, pod którym włocławianie i turyści regularnie składali kwiaty i palili znicze. Oznaki pamięci o ks. Jerzym znikały i były niszczone przez "nieznanych sprawców". Dla ułatwienia tego zadania, do końca lat 80. w budynkach zapory SB utrzymywała posterunek obserwacyjny.

Gdy podczas IV pielgrzymki do Polski w 1991 roku na szlaku Jana Pawła II znalazł się Włocławek zdecydowano, że centralnym punktem ołtarza będzie krzyż. Konstrukcja, zaprojektowana przez Jerzego Kalinę z Warszawy, miała docelowo stanąć jako pomnik męczeństwa ks. Popiełuszki obok zapory. Krzyż wykonali na prośbę bp. Muszyńskiego pracownicy największej włocławskiej firmy - Zakładów Azotowych. Ze względów technicznych i duszpasterskich nie udało się jednak zrealizować całkowicie wizji artysty, który chciał, by krzyż stanął w nurcie Wisły. Ustawiono go na półwyspie u stóp zapory.

Ks. Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Dalej ostatnia droga kapłana wiodła przez Toruń, gdzie podjął próbę ucieczki z rąk oprawców. Następnie porywacze zawieźli go do Włocławka, gdzie zmaltretowanego zrzucili z tamy do Wisły.

Kapelan "Solidarności" został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r. podczas mszy na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Duchowny w tym roku skończyłby 72 lata.

fotografia

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski kronikarz Rady 14023 Rycerzy Kolumba

2019
kwiecień
14

Święto Chrztu Polski

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Święto Chrztu Polski, upamiętniające początek państwa polskiego oraz chrześcijaństwa na naszych ziemiach.

Święto Chrztu Polski ustanowił w lutym br. Sejm w celu upamiętnienia chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. Święto ma charakter państwowy.

Dekretem papieża Jana XIII i cesarza Ottona I w 968 r. posłano Mieszkowi biskupa Jordana. Mieszko I włączając się w struktury Kościoła z centrum w Rzymie, a nie w Konstantynopolu, zadecydował o tym, że czujemy się częścią Zachodu, a nie Wschodu. W związku z jego decyzją dzisiaj posługujemy się alfabetem łacińskim, czujemy się częścią Zachodu. Natomiast gdyby zdecydował się na wschodnią wersję chrześcijaństwa, to byśmy zapewne pisali cyrylicą i czuli się związani bardziej z Rosją niż z Francją, Niemcami, Włochami i innymi państwami Zachodu 

Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego narodu i państwa, które nie jest obecne w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa, a ma wymiar nie tylko religijny, ale także strategiczny i polityczny. Uroczyste obchodzenie jego rocznicy ma nas zachęcić do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag narodowych.

fotografia

Vivat Jezus!

Pawłowski Tadeusz Z-ca WR Rady 14023

2017
kwiecień
23

Inauguracja obchodów 600-lecia prymasostwa w Polsce z udziałem Korpusu Reprezentacyjnego Stopnia Patriotycznego Zakonu Rycerzy Kolumba (ZDJĘCIA, WIDEO)

W Gnieźnie, 22 kwietnia 2017 r., rozpoczeły się obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. Są one połączone z uroczystościami ku czci św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego patrona naszej ojczyzny. Uroczystej sumie odpustowej, odprawionej 23 kwietnia 2017 r., przewodniczył prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił metropolita praski, prymas Czech ks. kard. Dominik Duka.

W uroczystości uczestniczyło blisko pięćdziesięciu kardynałów, arcybiskupów i biskupów z Polski i Europy. Do Gniezna przyjechali m.in.: prymas Czech kard. Dominik Duka, kard. Philippe Barbarin prymas Galii, abp Braulio Rodriguez Plaza, prymas Hiszpanii oraz bp Alan Hopes, delegat katolickiego prymasa Anglii i Walii kard. Vincenta Nicholsa.

W Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował Adam Kwiatkowski, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecni byli posłowie i senatorzy, wojewodowie i marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele uczelni wyższych, zakonów rycerskich, służb mundurowych, organizacji kościelnych i społecznych.

Zakon Rycerzy Kolumba reprezentował Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego na czele z Marszałkiem Korpusu – bratem Ryszardem Nosowiczem w sile 26 Braci z Rad Starachowickich, Chmielnika, Suchedniowa, Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Poznania i Śląska.

Mszę św. poprzedziła procesja z relikwiami św. Wojciecha, która przeszła z kościoła św. Michała Archanioła do katedry gnieźnieńskiej. Przed rozpoczęciem liturgii abp Wojciech Polak poświęcił tablicę upamiętniającą pierwszego Prymasa Polski abp. Mikołaja Trąbę.

W czasie Eucharystii używany był unikatowy kielich św. Wojciecha, którego agatowa czasza miała należeć do męczennika. Liturgię śpiewem ubogacił Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka.

Po komunii nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio poświęcił i nałożył krzyże misyjne duchownym i świeckim misjonarzom i misjonarkom, którzy już niebawem ewangelizować będą w najdalszych zakątkach świata. Krzyże misyjne otrzymały 22 osoby: kapłani diecezjalni, zakonnicy i siostry zakonne.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 600-lecia prymasostwa będą trwać przez cały rok, do kolejnego odpustu ku czci św. Wojciecha. Znajdą się wśród nich wydarzenia o charakterze religijnym, kulturalnym i naukowym.

fotografia

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski Rycerz Kolumba Rady 14023 im. papieża Jana Pawła II - Dyrektor d/s PR

2016
listopad
19

Warta Rycerzy Kolumba przy grobie św. Faustyny w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach (ZDJĘCIA, WIDEO)

W sobotę 19 listopada 2016 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach został dokonany „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana”. Ponad 100 tysięcy wiernych z całego kraju i z zagranicy zgromadziło się w Bazylice i na otaczających ją błoniach. O godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i gdzie homilię wygłosił biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej i przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Zakończeniem uroczystości była adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wraz z wiernymi wypowiedział Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. W wydarzeniu wzięli udział biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy, w tym przedstawiciele władz z prezydentem Andrzejem Dudą na czele.

Udział w tej podniosłej i historycznej uroczystości wzieli także Rycerze Kolumba z Rad ze Starachowic, Suchedniowa, Chmielnika, Radomia, Tarnowa, Krakowa oraz Okrągły Stół ze Szczepanowa. Bracia ubrani w szarfy i żółte kamizelki, jako wyróżnik, brali czynny udział przy obsłudze zgromadzenia, kierując ruchem, pilnując porządku i udzielając wszelkich informacji. Udział w uroczystosciach w sposób bardzo widoczny zaznaczył Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Zakonu Rycerzy Kolumba wystawiając wartę przy grobie św. Faustyny w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

fotografia

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski Rycerz Kolumba Rady 14023 im. papieża Jana Pawła II - Dyrektor d/s PR