Wiadomości Informacje Aktualności

2014
marzec
10

Apel o godne uczczenie Ks. Michaela McGivney'a w 132 rocznicę powstania Zakonu Rycerzy Kolumba

Apel Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa o godne uczczenie ks. Michaela McGivney'a w 132 rocznicę powstania Zakonu Rycerzy Kolumba. 29 marca Zakon Rycerzy Kolumba obchodzi dzień swojego założyciela Ks. McGivney'a.

Jego wizja budowania duchowości rodzin poprzez umocnienie katolickich mężczyzn, mężów i ojców, jest ponadczasową spuścizną. Skupienie mężczyzn wokół Kościoła Powszechnego, poprzez zorganizowaną formę wspólnego działania, pozwoliło wyzwolić drzemiącą w ich naturze potrzebę czynienia rzeczy wielkich i umacniania w wierze swoich rodzin. Dziś powinniśmy czerpać z Jego niezłomnego charakteru i wielkiej wrażliwości na potrzeby najsłabszych i uciśnionych ze względu na wyznawaną wiarę.

Potwierdzeniem niezwykłych cech naszego Założyciela jest orzeczenie z 15 marca 2007 roku Papieża BeneBenedykta XVI o heroiczności cnót i nadanie tytułu „Czcigodnego Sługi Bożego” ks. McGivney’owi - co jest ważnym krokiem w rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym. Idea braterskiej solidarności, którą promował ks. McGivneyw obliczu zagrożeń ateizacją naszych rodzin, jest dla współczesnych Rycerzy Kolumba wyzwaniem, któremu winniśmy poświęcić nasze siły i energię. Modlitwa i uczynki miłosierdzia są dla rycerzy mieczem i tarczą. Niech przykład rycerza jak najczęściej przyjmującego Komunię Świętą stanie się znakiem rozpoznawczym naszego Zakonu, przez jaki postrzegać nas będą wspólnoty parafialne. Niech uczynki miłosierdzia staną się częścią naszego życia codziennego, a troska o najsłabszych - receptą na moralne i godne życie.

Obchodząc Dzień Założyciela musimy mieć świadomość, że ideały rycerskości i braterskiej solidarności, które staramy się na co dzień praktykować, stały się możliwe dzięki współpracy osoby duchownej ze świeckimi mężczyznami. Ta współpraca jest priorytetem naszych współczesnych działań w Zakonie. To dzięki współpracy z tysiącami kapłanów będących rycerzami, możemy czerpać z ich wiedzy naukę Kościoła Katolickiego i budować naszą duchowość. Współpraca ta to także wspólne działanie w rozwiązywaniu problemów życia codziennego parafii i ich wspólnot. To swoiste wyzwanie dla ponad trzytysięcznej rzeszy członków naszego Zakonu.

Obchodząc dzień Założyciela każdy z Rycerzy musi zadać sobie również pytanie, czy naprawdę zrobiłem wszystko, aby wspierać swoich kapłanów w ich trudnej i odpowiedzialnej posłudze wobec wiernych. Czy nie zgubiłem z pola widzenia istoty rycerskości i w sposób właściwy reaguję na biedę i niesprawiedliwość społeczną.

Bracia. Apeluję, aby w swoich Radach obchodząc w rożnych formach dzień Założyciela, czy to podczas Mszy Świętych, czy też spotkań okolicznościowych, przekazać jak najszerszemu gronu braci i wiernych informację o cnotach ks. McGivney’a, będącego uosobieniem wiary, nadziei i miłości, jak również pokory, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, które winniśmy pielęgnować w naszym Zakonie. Słowa Benedykta XVI skierowane do rycerzy: „Niech Rycerze Kolumba odkrywają wciąż nowe drogi, by być zaczynem Ewangelii na świecie, oraz siłą odnawiającą świętość i apostolski zapał Kościoła” niech będą naszym drogowskazem. Każdy rycerz został wezwany do naśladowania Ks. McGivney’a jako człowieka chrześcijańskich cnót. Święto naszego Założyciela niech stanie się dla nas wszystkich bodźcem do podejmowania nowych inicjatyw, skutkujących zwiększeniem liczebności naszych członków i pozyskaniem katolickich mężczyzn, którzy zechcą swą energię przełożyć na realizację idei naszego Zakonu.

W swoich modlitwach 29 marca polećmy Bogu naszego Założyciela, prosząc o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Michaela McGivney’a.

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa w Polsce.