Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Listopad - 2013 (19)

30.11.2013

Na zaproszenie ks. Prałata Grzegorza Karolaka Proboszcza Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, Rycerze naszej Rady poprowadzili Rycerską Niedzielę. W ramach której jeden z naszych Braci Konsultant Rady Najwyższej Brat Leszek Waksmundzki, po Ewangelii na każdej Mszy Św. przedstawił zgromadzonym wiernym genezę i historię powstania naszego Zakonu, i dotychczasowy dorobek programowy Rycerstwa w Polsce. Imponujące osiągnięcia jak na tak krótki okres działalności Rycerzy w naszym kraju, którymi może poszczycić się nasz Zakon, nie byłoby możliwe bez niezwykle dynamicznego rozwoju, i tworzenia nowych Rad Rycerzy Kolumba w Polsce. Pozyskiwanie nowych Rycerzy dla Zakonu, daje możliwość rozszerzenia oferty programowej i realizacji coraz ambitniejszych działań. Podczas Mszy Św. pozostali Rycerze w strojach galowych Stopnia Patriotycznego wspomagali służbę liturgiczną przejmując od nich czytania, a w przypadku naszego Brata Jerzego Łągiewki  Kustosza naszej Rady, również pełnienia posługi Szafarza Komunii Świętej. Naszą Niedzielę Rycerską poprzedziło sobotnie spotkanie z kandydatami do rycerstwa, podczas którego Brat Leszek Kucharski Wielki Rycerz naszej Rady z pomocą środków audio-wizualnych przybliżył zebranym ideę i wizję naszego założyciela Ks. Michaela Mc Givney'a. Możliwość pracy zespołowej bazującej na talentach ludzi ją tworzących, jest naszym głównym atutem i gwarancją sukcesu w budowaniu wspólnego dobra, a także zachętą do przyłączenia się do naszego Zakonu, obecnie biernych katolickich mężczyzn w imię wspólnej walki z postępującą sekularyzacją naszego społeczeństwa.

26.11.2013

Udział Wielkiego Rycerza Brata Leszka Kucharskiego w spotkaniu UM Starachowic z władzami miasta, organizacjami związkowymi i stowarzyszeniami poświęconemu organizacji obchodów uroczystości Świętej Barbary Patronki Starachowic. Podczas spotkania uzgodniono scenariusz procesji, która wyruszy spod figury Świętej Barbary i podąży ulicami Krywki, Konstytucji 3 Maja, Radomską do kościoła Wszystkich Świętych gdzie zostanie odprawiona Msza Święta. W czasie procesji Rycerze Kolumba będą nieśli zapalone pochodnie, a podczas  Mszy Św. wystawią poczet sztandarowy w Regaliach.

26.11.2013

W dniu 26.11.2013r. Rycerze naszej Rady przekazali środki finansowe dla Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego na Szopkę Betlejemską "Stajenka cicha". Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego zadaniem jest promocja i podtrzymywanie zapomnianych wśród najmłodszych obrzędów i tradycji Bożonarodzeniowych.

26.11.2013

W okresie poprzedzającym Adwent 2013 Rycerz Kolumba naszej Rady Brat Wojciech Ziemnicki na prośbę Ks. Kapelana Dariusza Kroka wykonał renowację pamiątkowej figury Matki Boskiej znajdującej się w sali rycerskiej Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Prace renowacyjne polegały na uzupełnieniu ubytków i odświeżeniu powłok szat zdobiących Matkę Boską. Po wykonaniu prac, figura została wystawiona w Prezbiterium naszej Parafii.

25.11.2013

Odbyło się comiesięczne spotkanie Rady. W spotkaniu wzieło udział 38 Rycerzy. W czasie spotkania uzgodniono i podjęto decyzje w zakresie realizacji działań na najbliższe miesiące. Dokonano wyborów uzupełniających na funkcję Kronikarza, nowym Kronikarzem został Brat Mariusz Zaborski. Kolejna Inicjacja na I Stopień odbędzie się w dniu 11.12.2013r. o godz. 18,45 w Sali Rycerskiej Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Turniej tenisa stołowego dla Ministrantów i Rycerzy Kolumba przełożono na m-c styczeń 2014r. Dzień Skupienia odbędzie się 21.12.2013r. od godz. 17,00 do godz. 20,30. Rozpocznie je spotkanie z Ks. Rekolekcjonistą. Ostateczna decyzja o Balu Charytatywnym zostanie podjęta na spotkaniu funkcjonariuszy. Uzgodniono, że Rycerze naszej Rady wezmą udział w uroczystościach Św. Barbary która jest Patronką naszego miasta. Rozważono zakres udziału w Orszaku Trzech Króli, ostateczne decyzje zostaną podjęte na spotkaniu funkcjonariuszy Rady. Podjęto decyzję o uruchomieniu programu pomocy w zakresie transportu samochodami dostawczymi dla potrzebujących takiej pomocy Parafian. W miesiącu styczniu Rada będzie kontynuowała zainicjowany przez nas program "Braterstwo na co Dzień". W trakcie realizacji tego programu odbędą się szkolenia w zakresie praktycznej obsługi komputerów oraz wykorzystania możliwości internetu i programów użytkowych. Spotkanie zakończono Modlitwą za Braci, którzy borykają sie z chorobami lub cierpieniem.

24.11.2013r.

Rycerze Kolumba wraz z Rodzinami wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej na zakończenie Roku Wiary, która miała miejsce w Parafii M.B.N.P. oraz Mszy Świętej w Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Należy podkreślić, że Mszy Świętej w Parafii M.B.N.P. przewodniczył Czcigodny Ks. Infułat Stanisław Pindera, Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba w Diecezji Radomskiej, natomiast Mszy Św. w Parafii Wszystkich Św. przewodniczył Ks. Kanonik Marek Janas, Rycerz Kolumba naszej Rady.

24.11.2013r.

Rycerze Kolumba naszej Rady zorganizowali "Białą Niedzielę" dla wspólnoty Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. W czasie kilkugodzinnej akcji, nasz Brat Andrzej Dziekoński - na co dzień lekarz Kardiolog - poprowadził dla grupy przeszło 60-cio osobowej Parafian prelekcję o profilaktyce chorób serca. Bezpośrednio po wykładzie, który odbył się w Sali Rycerskiej naszej Rady, uczestnicy "Białej Niedzieli" mogli wykonać bezpłatne badania zawartości cukru we krwi, ciśnienia krwi, oraz elektrokardiogramu. Wykonanie tych badań było możliwe dzięki sponsorowi Niepublicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej "Eskulap", który zapewnił niezbędny sprzęt i fachową obsługę w postaci dwóch oddelegowanych Pielęgniarek. Należy podkreślić, że to właśnie wyniki tych badań posłużyły Bratu Dr Andrzejowi Dziekońskiemu do postawienia wstępnej diagnozy lekarskiej przebadanych osób. W ich efekcie uczestnicy otrzymali indywidualne wskazówki w zakresie stosowania odpowiedniej diety, zdrowego stylu życia, oraz właściwego stosowania i przyjmowanych zażywanych leków. Dwie osoby z przebadanych zostały skierowane do szpitala, a jedna do dalszych konsultacji, z uwagi na poważne wskazania zaburzenia pracy serca. W przeprowadzeniu tej jakże pożytecznej akcji, wpisującej się do zapoczątkowanego w ubiegłym roku przez naszą Radę programu "Braterstwo na co Dzień" wyróżnili się swoim szczególnym zaangażowaniem Bracia: Ryszard Wojton, Jerzy Łągiewka, Mirosław Śniegucki, Bogdan Jadwidzic oraz Bernard Śliwa.

23.11.2013

Rycerzy Kolumba naszej Rady byli współorganizatorami Mistrzostw Polski dla Ministrantów, które odbyły się w dn.23.11.2013r. w  Szkole Podstawowej nr.13 w Starachowicach. Głównym organizatorem mistrzostw  był Klub Szachowy "Gambit" którego  prezesem jest  nasz Brat Roman Kaput. Podczas przywitania uczestników mistrzostw przez organizatorów ,nasz Brat Andrzej Wąchocki, który w imieniu naszej Rady  przedstawił historię i genezę powstania Zakonu Rycerzy Kolumba w  Ameryce i Polsce, oraz  podkreślił rolę jaką mają do spełnienia w dzisiejszym świecie Rycerze Kolumba. Jednym z nich jest właśnie  wsparcie działań na rzecz młodzieży, które realizujemy  poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne imprez kulturalnych i sportowych dedykowanych dla młodzieży.  

23.11.2013

Członkowie naszej Rady pełniący funkcje w Radzie Stanowej Jurysdykcji Polskiej Kustosz Rady Stanowej  Brat Ryszard Nosowicz ,  Konsultant ds. Rozwoju Rycerstwa w Polsce Południowej Leszek Waksmundzki i Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa w Polsce Brata Leszek Kucharski wzięli udział w Półrocznym spotkaniu Delegatów Rejonowych . Jednym z prelegentów dwudniowego  spotkania był Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa w Polsce Brat Leszek Kucharski, który podczas swojej prezentacji ,omówił kierunki dalszego rozwoju Zakonu z uwzględnieniem specyfiki atutów i zagrożeń z jakimi muszą się zmierzyć Delegaci Rejonowi w swojej pracy. W bloku spraw różnych poruszono między innymi sprawę rozpoczętej w naszej Jurysdykcji  Peregrynacji Obrazu M.B.N.P. z Quebec. Przybliżony termin Peregrynacji dla naszej Parafii to końcówka obecnego roku bratniego.

22.11.2013

Udział Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa  Brata Leszka Kucharskiego w Półrocznym spotkaniu Kapelanów  Stanu Polska w Gniewie 22-23.11.2013r. Brat Leszek poprowadził dla Kapelanów Seminarium na temat członkostwa Rycerzy Kolumba w jurysdykcji Polskiej , z uwzględnieniem informacji o strukturze organizacyjnej Rejonów i  Rad, omówił cele rozwoju  na bieżący Rok Bratni, struktura Kapelanów, oraz zadania Kapelana w procesie pozyskiwania kandydatów do rycerstwa .

18.11.2013

Odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie Funkcjonariuszy i Dyrektorów Rady z udziałem Kapelana Rady Ks. Dariusza Kroka . W trakcie spotkania Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski przedstawił propozycję działań na najbliższe miesiące. W toku dyskusji wypracowano kilka kluczowych tematów działań, które zostaną zarekomendowane Radzie na najbliższym spotkaniu w  poniedziałek 25.11.2013r . Do najważniejszych należy zaliczyć: przeprowadzenie Mistrzostw Polski dla Ministrantów ,Rycerskiej Niedzieli w Parafii Wszystkich Św.  Adwentowego turnieju tenisa Stołowego dla Ministrantów i Rycerzy Kolumba Starachowickich Parafii, Inicjacji wprowadzającej nowych członków naszej Rady, oraz Dnia Skupienia połączonego ze Spotkaniem z Księżmi  Rekolekcjonistami .Uzgodniono  termin następnego comiesięcznego  spotkania funkcjonariuszy na 09.12.2013r., a spotkania Rady na 16.12.2013r.

16.11.2013

Przeprowadzenie przez członków Zespołu Inicjacyjnego naszej Rady, wyjazdowej Ceremonii nadania II i III Stopnia wtajemniczenia dla Rycerzy 6 Rejonów Polski południowej w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie. Należy podkreślić, że była to już druga Ceremonia wyjazdowa naszego Zespołu na przestrzeni ostatniego miesiąca. Wielkie oddanie i poświęcenie prywatnego czasu przez członków zespołu (ostatnia Ceremonia z dojazdem pochłonęła każdemu z 9 członków zespołu 12 godzin.) zasługują na szczególne słowa uznania i podziękowania. Rozwój rycerstwa w Polsce bez pracy naszych Rycerzy byłby ograniczony lub niemożliwy, gdyż jak dotychczas tylko nasz Zespół posiada Certyfikat do nadawania Rycerzom III Stopnia.

11.11.2013

Panowie Rycerze Korpusu Stopnia Patriotycznego wzięli udział w uroczystej Mszy Św. jaka miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, z okazji centralnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległośc,i z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego wraz z Małżonką. We Mszy Świętej, którą poprowadził Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego Ks. Biskup Józef Gózdek, uczestniczyli również przedstawiciele Rządu, Parlamentu i Wojska Polskiego na czele z Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem. W słowach Homilii Ks. Biskup nawoływał Wiernych do budowania wspólnej Polski w oparciu o wzajemną tolerancję i poszanowanie. Mówił, że Odzyskana w 1918 r. Niepodległość Polski nie jest wartością darowana raz na zawsze, lecz wymaga stałej troski i systematycznej pracy wszystkich Polaków. W drodze powrotnej do Starachowic Panowie Rycerze zatrzymali się w Konstancinie u Sióstr od Aniołów, gdzie w sympatycznej atmosferze wymieniono informacje o swojej pracy Duchowej na rzecz Kościoła Powszechnego. Na zakończenie wizyty wymieniono wzajemne życzenia w tym jakże radosnym dla każdego Polaka dniu, i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

11.11.2013

W dniu 11.11.2013r. Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli we Mszy Św. w Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, z okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. To bardzo ważne, aby nasza wyjątkowa w tym dniu aktywność polegająca na uczestnictwie we Mszach Św. zarówno w Warszawie jak i Starachowicach, budowała w nas poczucie dumy z faktu bycia Polakiem i inspirowała do jeszcze bardziej aktywniejszej pracy, na rzecz krzewienia Patriotyzmu w swoich rodzinach i środowiskach w których żyjemy.

11.11.2013

Udział we Mszy Św. dziękczynno błagalnej w intencji solenizanta Ks. Marcina Dąbrowskiego w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach . W imieniu Rycerzy Kolumba, składając życzenia  Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski wraził  wdzięczność Ks. Marcinowi za trud posługi Kapłańskiej i życzył prawdziwej apostolskiej odwagi ,pokornej zgody na Boże plany i bliskości Ducha  Św .bez którego nic uczynić nie możemy oraz matczynej miłości i opieki w trudnych chwilach Patronki naszej wspólnoty Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Należy podkreślić że Ks. Marcin jest wielce życzliwy dla Rycerzy Kolumba  naszej Rady i tylko kolidujący z możliwościami uczestnictwa Ks. Marcina kalendarz Ceremonii wprowadzenia nowych członków sprawił ,że do tej pory nie został Rycerzem Kolumba .Aby wykluczyć możliwość kolejne kolizji terminów Ceremoni  ,zostanie ona uzgodniona z dużym wyprzedzeniem i w najbardziej korzystnym dla Ks. Marcina terminie.

10.11.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady 14023 uczestniczyli we Mszy Św. w intencji Śp. Ojca Floriana  jaka miała miejsce w Parafii M.B. Częstochowskiej na Łazach . Należy przypomnieć że Śp. Ojciec Florian był Kapelanem pomocniczym w Radzie 15015 im. Św. Ojca Pio na Łazach , a przede wszystkim wielkim orędownikiem i  przyjacielem wszystkich Rycerzy Kolumba w Polsce. Udział Rycerzy Kolumba  naszej Rady we Mszy Św. i Modlitwie  za Dusze Śp.  Ojca Floriana - Zbigniewa Rosińskiego, jest naszym podziękowaniem za wsparcie duchowe jakiego doświadczaliśmy podczas  wzajemnych kontaktów, w czasie  Jego ziemskiego  pielgrzymowania.

08.11.2013

W dniu 08.11.2013r. w Parafii M.B.N.P. odbyła się Inicjacja I Stopnia, wprowadzająca nowych członków do Zakonu Rycerzy Kolumba. Dzięki tej Inicjacji, nasza Rada pozyskała 5 nowych członków wywodzących się z Parafii M.B.N.P. oraz Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Radość z poszerzenia naszej Rady o nowych członków jest tym większa, że do Rycerzy Kolumba wstąpił, nowy Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych Ks. Kanonik Marek Janas. Tym samym od tego momentu nasza Rada liczy 113 członków. Należy przypuszczać, że dotychczasowe zaangażowanie rekrutacyjne w pozyskanie nowych członków przez Wikariusza Parafii Wszystkich Świętych Ks. Kamila Borkowskiego, oraz Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa Brata Leszka Kucharskiego, zostaną znacznie wzmocnione przez Proboszcza Parafii Wszystkich Świętych Ks. Kanonika Marka Janasa i w niedługim czasie doprowadzą do powołanie nowej Rady Rycerzy Kolumba przy tej Parafii.

08.11.2013

W dniu 08.11.2013r. Wielki Rycerz Rady 14023 Brat Leszek Kucharski, wspólnie z Proboszczem Parafii M.B.N.P. w Starachowicach Ks. Infułatem Stanisławem Pinderą w imieniu Rycerzy Kolumba i wspólnoty Parafialnej, zaprosili Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Henryka Tomasika Ordynariusza Radomskiego, o poprowadzenie uroczystej Mszy Św. i wygłoszenie Słowa Bożego na zakończenie IX Pieszej Pielgrzymki na Św. Krzyż organizowanej przez Rycerzy Kolumba, która będzie miała miejsce w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu w dniu 14 czerwca 2014r o godz.16:00. Przyszłoroczna Pielgrzymka będzie przebiegać pod hasłem "Miłosierdzie źródłem nadziei". Jego Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Tomasik, przyjął zaproszenie z wielką radością i zadowoleniem, oraz przekazał nam deklarację, że jeżeli tylko Dobry Bóg pozwoli, chętnie spotka się przy stole Eucharystycznym z pielgrzymami do Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego.

28.10.2013

Oddanie do użytku gabloty na Insygnia dla funkcjonariuszy Rady, które od tego momentu będą przechowywane w Sali Rycerskiej. Przed każdym zebraniem Rady, lub udziałem Funkcjonariuszy w uroczystościach kościelnych, Kustosz Rady będzie udostępniał Insygnia biorącym w nich udział. Pięknie prezentującą się gablotę wykonał nieodpłatnie Brat Adam Ziemnicki.