Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Grudzień - 2013 (15)

21.12.2013

W dniu 21.12.2013r. w Parafii pw. M.B.N.P. w Starachowicach miał miejsce Dzień Skupienia Rycerzy Kolumba naszej Rady. Dzień Skupienia jako bardzo ważny element budowania naszej duchowości zbiegł się w tym roku z Adwentowymi Rekolekcjami, które poprowadzili Ojcowie Dominikanie: Marek Pieńkowski i Wojciech Dudzik. Możliwość kameralnego spotkania z Ojcem Markiem w Sali Rycerskiej naszej Rady, ubogaciła nasze Dusze i pozwoliła na wzbogacenie wiedzy z nauk Kościoła Katolickiego. Zwięczeniem w tym dniu modlitw do Jezusa Chrystusa był nasz udział z Rodzinami w Mszy Eucharystycznej, której przewodniczył Proboszcz Ks. Infułat Stanisław Pindera. Dzień Skupienia zakończyliśmy składając sobie życzenia, aby Boże Narodzenie było ciągle obecne w naszych sercach.

19.12.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady w dniu 19.12.2013r. przekazali nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej nr. 13 oraz Gimnazjum nr. 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach wózek inwalidzki jako zabezpieczenie transportu uczniów na terenie tych dwóch szkół w przypadku ewentualnych urazów lub kontuzji. Aktu przekazania wózka przedstawicielom Dyrekcji i samorządu uczniowskiego w obecności uczniów dokonali: Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski oraz Kanclerz Rady Brat Andrzej Wąchocki. Przekazany wózek to dar Rycerzy Kolumba z Ameryki, dla osób niepełnosprawnych w Polsce, których dystrybucją zajmują się Rycerze Zakonu w Polsce.

19.12.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli we Mszy Świętej dziękczynno-błagalnej w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach w intencji Solenizanta Ks. Dariusza Kroka. Należy podkreślić że Ks. Dariusz od chwili powstania Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II jest jej Kapelanem. W podziękowaniu za trud i wysiłek Kapłańskiej posługi, przedstawiciele Rycerzy Kolumba złożyli Drogiemu Solenizantowi życzenia zdrowia i Bożego Błogosławieństwa na dalszą duszpasterską posługę w Zakonie i Parafii.

19.12.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady wywodzący się z Parafii M.B.N.P. w Starachowicach wykonali dekorację Szopki Bożonarodzeniowej w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Prace trwały wieloetapowo począwszy od dnia 18.12.2013r. i zostały zakończone późnym wieczorem w dniu 23.12.2013r. W ciągu tych kilku dni kilkunastu Rycerzy pod nadzorem Brata Adama Ziemnickiego wykonało prace konstrukcyjne budowlane Szopki, oraz wystroju Kościoła. Prace dekoracyjne wykonała młodzież zrzeszona we wspólnotach parafialnych naszego Kościoła.

17.12.2013

Rycerze Kolumba bedący członkami Parafialnego Okrągłego Stołu przy Parafii Wszystkich Świętych czynnie włączyli się w budowę Szopki Bożonarodzeniowej w tej Parafii. Trud i wysiłek Braci zaangażowanych w budowę i wystrój Szopki Betlejemskiej, służącej wspólnemu dobru, jest cennym przykładem dla katolickich mężczyzn Parafii Wszystkich Świętych, którzy obserwując konkretne działania Rycerzy, być może zapragną przyłączyć się do naszego Zakonu.

16.12.2013

W dniu 16.12.2013r. odbyło się comiesięczne spotkanie Rady. Spotkanie poprzedziła Modlitwa Brewiarzowa w Kaplicy Bł. Jana Pawła II. W trakcie spotkania podjęto szereg ważnych decyzji działań Rady w ciągu najbliższych tygodni. Z najważniejszych spraw ustalono że: Dzień Skupienia odbędzie się w dn. 21.12.2013r. w Parafii M.B.N.P. i zostanie połączony ze spotkaniem z księżmi rekolekcjonistami, Rycerze włączą się do organizacji Orszaku Trzech Króli poprzez nadzór organizacyjny oraz przygotowanie zupy dla jego uczestników, przygotują i zorganizują w Szkole Podstawowej nr 13 Noworoczny Turniej tenisa stołowego dla Ministrantów i Rycerzy Kolumba w dniu 25.12.2013r., oraz Ceremonię Inicjacji I Stopnia w dniu 19.02.2013. Przed zakończeniem spotkania, referat o genezie i historii Adwentu przedstawił Brat Jerzy Łągiewka. Jest to wznowienie sprzed dwóch lat dobrej tradycji gdzie Rycerze przygotowują i przedstawiają zebranym krótkie referaty na ważne tematy związane z naszą Wiarą. Spotkanie zakończyła modlitwa w intencji borykających się z chorobami lub cierpieniem Rycerzy, oraz tych którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Pana.

16.12.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady przeprowadzili zbiórkę funduszy na pomoc dla schorowanej Pani Leokadii oraz jej rodziny z 9-cio miesięcznym Oskarem. Dzięki szczodrej hojności Braci Rady udało się jednorazowo zebrać 500zł. Pieniądze w całości zostaną przekazane na współfinansowanie zakupu opału do ogrzewania domu Pani Leokadii. Jak wiemy rodzina Pani Leokadii jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej i brak pomocy ze strony Rycerzy Kolumba byłby zagrożeniem dla jej bytu w okresach niskich temperatur zewnętrznych. Jednocześnie, aby zapewnić całej rodzinie pełne bezpieczeństwo korzystania z pieca grzewczego, Brat Artur Grochowina siłami swoich pracowników wykonał czyszczenie instalacji kominowej. Należy podkreślić, że stan instalacji kominowej ze względu na kilkunastoletni okres od ostatniego przeglądu, wymagał natychmiastowej ingerencji kominiarza gdyż dalsze użytkowanie mogłoby doprowadzić do zagrożenia życia jej domowników.

15.12.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady w dniu 15.12.2013 r. przeprowadzili "Rycerską Niedzielę" w Parafii W.N.M.P. w Zduńskiej Woli. Podczas "Rycerskiej Niedzieli" Radę reprezentowali Bracia: Leszek Waksmundzki, Andrzej Wąchocki, Jerzy Łągiewka, Bogdan Jadwidzic oraz Bernard Śliwa. W czasie wszystkich Mszy Św. prezentowali zgromadzonym Wiernym historię i genezę powstania Rycerzy Kolumba, zapraszając jednocześnie katolickich mężczyzn do wstąpienia do naszego Zakonu. Ustalono że Ceremonię wprowadzającą nowych Rycerzy Kolumba przeprowadzi Zespół Inicjacyjny naszej Rady w dniu 12.01.2013 r.   

11.12.2013

W dniu 11.12.2013 r. w Parafii M.B.N.P. odbyła się Ceremonia Inicjacji na I Stopień, którą przeprowadził Zespół Inicjacyjny naszej Rady. Ceremonia odbyła się w Sali Rycerskiej w obecności członków Rady. Do grona Rycerzy zostali włączeni Ks. Marcin Dąbrowski Wikariusz Parafii M.B.N.P. w Starachowicach, oraz Bracia Remigiusz Dudek i Mieczysław Siewierski z Parafii Wszystkich Św. w Starachowicach. W imieniu Rady, nowym Rycerzom pogratulował Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski zachęcając ich jednocześnie do czynnego włączenia się w pracę Rady.

09.12.2013

W dniu 09.12.2013r. odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie funkcjonariuszy i dyrektorów Rady. Podczas spotkania poruszono kluczowe dla naszej Rady działania na najbliższy okres. W toku dyskusji uzgodniono zadania dla poszczególnych funkcjonariuszy oraz podjęto decyzję, że niektóre z nich z uwagi na swoją wagę zostaną przedstawione Radzie do podjęcia ostatecznych decyzji. Z najważniejszych zadań, które zostaną zarekomendowane Radzie do realizacji w najbliższym okresie należy wymienić: Pomoc dla najuboższych rodzin połączona z anonimową zbiórką funduszy wśród Rycerzy, Organizacja Orszaku Trzech Króli, Turniej tenisa stołowego dla Ministrantów i Rycerzy Kolumba ze Starachowic, Przeprowadzenie Dnia Skupienia dla Rycerzy Kolumba i ich Rodzin w okresie Adwentu, oraz Rodzinnego śpiewania Kolęd. Natomiast z zadań do realizacji o których przyjęciu lub odrzuceniu ostateczną decyzję podejmie Rada należy wymienić: Karnawałowy Bal Charytatywny oraz wystawę monet i medali związanych z życiem i Pontyfikatem Papieża Jana Pawła II.

09.12.2013

W dniu 09.12.2013 r. Wielki Rycerz Rady 14023 Brat Leszek Kucharski powołał Brata Mariusza Zaborskiego na Koordynatora Okrągłego Stołu przy Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Powołanie Koordynatora jest kolejnym krokiem do aktywizacji Rycerzy wywodzących się z tej Parafii, którzy od tego momentu będą mogli w bardziej zorganizowany sposób włączyć się w działania na rzecz własnej wspólnoty Parafialnej. Należy zauważyć i podkreślić, że obserwowany w ostatnim okresie wzrost aktywności Braci wspólnoty Parafii Wszystkich Świętych wzmocnionej przychylnością i szczególnym zaangażowaniem Proboszcza tej Parafii Ks. Kanonika Marka Janasa (od niedawna również Rycerza Kolumba), stwarza realną nadzieję, że już wkrótce w tej Parafii powstanie samodzielna Rada Rycerzy Kolumba.

08.12.2013

W niedzielę 08.12.2013r. na zaproszenie Proboszcza Ks. Kanonika Marka Janasa Rycerze naszej Rady przeprowadzili w Parafii Wszystkich Świętych Rycerską Niedzielę. Kilkudziesięciu Braci naszej Rady podczas wszystkich Mszy Św. jakie zostały odprawione w tym dniu czynnie włączyło się do służby liturgicznej poprzez I i II czytanie słowa Bożego. Jednocześnie podczas ogłoszeń duszpasterskich przekazaliśmy wiernym szeroki zakres wiedzy o historii i genezie powstania Zakonu Rycerzy Kolumba na świecie i w Polsce. Natomiast po zakończeniu ostatniej wieczorowej Mszy Św. w sali katechetycznej Parafii odbyła się prezentacja audiowizualna, uzupełniająca wiedzę o naszym Zakonie, Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa Brata Leszka Kucharskiego dla kandydatów na Rycerzy. Należy podkreślić, że Polska jako pierwszy w Europie kraj mająca struktury narodowe Zakonu, ma szczególne powody do dumy. Bardzo dynamiczny, ilościowy a zwłaszcza jakościowy rozwój Rycerstwa potwierdzony setkami projektów jakie udało się dokonać jest miarą naszego sukcesu. Ten rozwój nie byłby możliwy bez nowych katolickich mężczyzn, których pozyskanie jest priorytetem każdej Rady. Druga z kolei Rycerska Niedziela  w tym miesiącu, dla przypomnienia 01.12.2013r. Rycerze naszej rady Przeprowadzili Rycerską Niedzielę w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, dowodzi że zadanie to realizujemy konsekwentnie i systematycznie mając nadzieję, że właściwie podana wiedza o Rycerstwie przyniesie obfity plon i wkrótce Zakon nasz zasilą kolejni katoliccy mężczyźni.

05.12.2013

W czwartek 05.12.2013r. w przededniu Św. Mikołaja, delegacja Rycerzy Kolumba naszej Rady przekazała prezenty w postaci słodyczy i zabawek dla Oskara, dziewięciomiesięcznego wnuczka naszej podopiecznej Pani Skorek. Oskar jest dzieckiem córki z rozbitego małżeństwa, które wspólnie zamieszkuje w jej domu o bardzo niskim standardzie jak na obecne czasy. Bardzo niskie dochody obu zamieszkujących rodzin nie pozwalają na właściwe zabezpieczenie warunków bytowo-życiowych małego Oskara, dlatego też wszelka pomoc udzielona przez Rycerzy Kolumba ma bardzo wielkie znaczenie. Wcześniejsze współfinansowanie z Caritasem zakupu opału i węglowego pieca grzewczego, czy też wykupienie lekarstw oraz spłaty rachunku za dostawę energii elektrycznej a także zakupu dla małego Oskara artykułów żywnościowych i higienicznych jest elementem szerszej akcji działań humanitarnych naszej Rady. Naturalna wrażliwość Braci naszej Rady na biedę ludzi żyjących obok nas połączona z wielką ofiarnością daje świadectwo naszego Rycerskiego działania w duchu Miłosierdzia Bożego.

04.12.2013

Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II oraz Rady 15015 im. Św. Ojca Pio wzięli udział w uroczystościach Świętej Barbary Patronki miasta Starachowice. Uroczystości pod kapliczką Świętej Barbary przy ul. Krywki, rozpoczęło okolicznościowe przemówienie Pani Prezydent Starachowic, oraz modlitwa do Patronki, którą poprowadził Proboszcz parafii Wszystkich Świętych Ks. Kanonik Marek Janas. Następnie zgromadzeni przeszli w uroczystej procesji ulicami miasta do Parafii Wszystkich Świętych. W procesji spośród wszystkich reprezentacji różnych grup mieszkańców najliczniej reprezentowany był nasz Zakon Rycerzy Kolumba. W skład reprezentacji Rycerzy Kolumba wszedł poczet sztandarowy Rycerzy Stopnia Patriotycznego w galowych strojach, oraz grupa kilkudziesięciu Rycerzy w szarfach, niosących zapalone pochodnie. Kulminacyjnym punktem obchodów uroczystości Świętej Barbary była Msza Św. podczas której dziękowaliśmy naszej Patronce za opiekę nad mieszkańcami Starachowic i wszelkie Łaski wyproszone za Jej wstawiennictwem u Jezusa Chrystusa.

02.12.2013

W Parafii Wszystkich Świętych odbyło się spotkanie Wielkiego Rycerza Brata Leszka Kucharskiego z Proboszczem Parafii Ks. Kanonikiem Markiem Janasem, oraz Ks. Kamilem Borkowskim. W trakcie spotkania uzgodniono szczegóły najbliższej Rycerskiej Niedzieli, która zostanie przeprowadzona w tej Parafii w dniu 08.12.2013r. I tak, Rycerze Rady włączą się do posługi służby liturgicznej czytając na każdej Mszy Św. zarówno I jak i II czytanie. Ponadto w czasie ogłoszeń Duszpasterskich przekażą informację o Zakonie, a po zakończeniu Mszy Św. będą rozdawać foldery, oraz odpowiadać na ewentualne pytania kandydatów. Na godz. 19,00 w sali pod Kościołem zaplanowano prezentację audiowizualną z kandydatami, którą poprowadzi Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski.