Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Sierpień - 2013 (3)

28-29.08.2013

Udział Braci naszej Rady 14023 w uroczystościach odpustowych Parafii Ścięcia Świętego Jana w Samborze na Ukrainie. Radę reprezentowali Wielki Rycerz Leszek Kucharski, Kanclerz Andrzej Wąchocki oraz były Wielki Rycerz Leszek Waksmundzki. Nawiązano nowe kontakty z pierwszymi nowymi Rycerzami, którzy tworzą zalążek przyszłej Rady. Należy podkreślić, że wymienieni Rycerzy zostali animatorami zorganizowanego na Ukrainie koncertu naszej zaprzyjaźnionej mezzosopranistki Anny Marii Adamiak.

07-09.08.2013

W dniach od 07-09.08.2013r. Rycerze Kolumba naszej Rady wykonali prace konserwacyjno-malarskie pomieszczenia Oddziału Caritasu przy Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Wyremontowane pomieszczenie Oddziału Caritasu jest jedynym punktem dystrybucji żywności dla najuboższych rodzin w mieście który obejmuje wszystkie Parafie Starachowic.

01-31.08.2013

Ogólnopolska inicjatywa naszej Rady wsparcia przez Rycerzy Kolumba w Polsce, apelu Zespołu Konferencji Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości o ograniczenie lub powstrzymanie się od spożywania alkoholu. Na stronie internetowej Rycerzy Kolumba utworzono możliwość elektronicznej deklaracji poparcia dla idei miesiąca trzeźwości. Dodatkowo z inicjatywy Rycerzy naszej Rady umożliwiono możliwość włączenia się do tego apelu poprzez stosowny wpis w Księdze Kościelnej.