Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Wrzesień - 2013 (8)

01.08.-30.09.2013

W tym okresie zostały przeprowadzone prace nad uruchomieniem naszej strony internetowej w oparciu o stronę, która funkcjonowała w roku bratnim 2011/2012. Gigantyczną pracę polegającą na napisaniu skryptu, przeniesieniu między bazami dostępnych danych, zainstalowaniu domeny na hoście, a której efektem jest jedna z najlepszych stron w całym Zakonie dokonał Brat Tadeusz Pawłowski Dyrektor Rady ds. Programowych.

30.09.2013

Odbyło się comiesięczne spotkanie Rycerzy naszej Rady. Szczegółowy zakres omawianych spraw jest zawarty w Protokole, który znajduje się w zakładce „Dokumenty”    

27-28.09.2013

Udział Braci naszej Rady, Ryszarda Nosowicza Kustosza Stanowego, Leszka Kucharskiego Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa oraz Leszka Waksmundzkiego Konsultanta R.N. ds. Rozwoju w Polsce Południowej w spotkaniu Funkcjonariuszy Rady Stanowej w Łodzi. W trakcie spotkania omówiono program i priorytety działań R.K. na najbliższy okres. Ustalono terminy najbliższych Inicjacji. 

25.09.2013

Instalacja Oficerów Rady podczas niedzielnej Mszy Świętej w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starachowicach. Ceremonię poprowadzili bracia Janusz Gonciarz Delegat Rejonowy i Stanisław Kaczmarczyk Kustosz Rejonowy. W słowach Homilii którą wygłosił Kapelan Diecezjalny ks. Infułat Stanisław Pindera, zwrócił się bezpośrednio do Rycerzy z apelem, aby byli żarliwymi obrońcami Wiary, dając własnym przykładem świadectwo zaangażowania i pracy na rzecz Kościoła. W czasie Ceremonii Rycerze wręczyli kwiaty swoim małżonkom w podziękowaniu za wsparcie jakiego doświadczają w pracy na rzecz Zakonu.

23.09.2013

Odbyło się comiesięczne spotkanie funkcjonariuszy poprzedzające ogólne zebranie Rady. W trakcie spotkania omówiono konieczne  działania jakie powinny zostać podjęte dla prawidłowej realizacji rocznego planu programowego, Pielgrzymki na Jasną Górę, Pielgrzymki na Św. Krzyż, Balu Karnawałowego oraz planu na najbliższy miesiąc. Osobami odpowiedzialnymi za organizację Pielgrzymek zostali Bracia Andrzej Wąchocki i Janusz Skurski. Ponadto poruszono udział Rycerzy w modlitwach Różańcowych w miesiącu październiku, przyjmując że poprowadzimy Je w uzgodnieniu ze wszystkimi Proboszczami Parafii z których pochodzą Rycerze naszej Rady.

21.09.2013

Na zaproszenie naszej Rady gościliśmy ponad 20 osobową grupę Rycerzy Kolumba z Rady 15622 im. Św. Antoniego Padewskiego z Tomaszowa Mazowieckiego z Jej Kapelanem Ks. Prałatem Edwardem Wieczorkiem. Drogim gościom pokazaliśmy naszą Świątynię z  Kaplicą naszego Patrona Błogosławionego Jan Pawła II ufundowaną przez naszą Radę, oraz Ołtarz sprowadzony z Niemiec przy którym Msze Św. odprawiał Kardynał Joseph Ratzinger późniejszy Papież Benedykt XVI. Przy wspólnej kawie i cieście w serdecznej atmosferze omówiliśmy dobrze zapowiadającą się współpracę naszych Rad. Następnie udaliśmy się do Opactwa Cystersów w Wąchocku na wspólny obiad. Punktem kulminacyjnym tej przyjacielskiej wizyty było zwiedzanie z Przewodnikiem zabytków, oraz poznanie historii Klasztoru, który został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Na zakończenie tej braterskiej wizyty Zespół Inicjacyjny naszej Rady, awansował 15 Rycerzy Tomaszowskiej i 5 Rycerzy Starachowickiej Rady na II Stopień wtajemniczenia.

18.09.2013

Udział Rycerzy w Mszy Św. Dziękczynno–błagalnej za naszego Diecezjalnego Kapelana Ks. Infułata Stanisława Pinderę w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach który w tym dniu obchodził imieniny swojego Patrona Św. Stanisława Kostki. Wielki Rycerz Leszek Kucharski w imieniu Rycerzy Kolumba naszej Rady, przekazał drogiemu Solenizantowi gorące życzenia, kwiaty i kosz słodyczy w dowód wdzięczności za pomoc jakiej doświadczamy od Ks. Infułata w codziennej pracy.

01.09.2013

Rozpoczęły się prace nad nową grafiką naszywki z Logo Rycerzy Kolumba spełniającą kryteria, rozmiaru, grafiki i kolorystyki, oraz nowym materiałem szarfy Rycerzy Kolumba.