Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Styczeń - 2014 (14)

27.01.2014

W dniu 27.01.2014r. odbyło się comiesięczne spotkanie Rady. Zebranie poprzedziła modlitwa brewiarzowa w Kaplicy Bł. Jana Pawła II, którą poprowadził Ks. Marcin Dąbrowski. W spotkaniu uczestniczyli Ks. Kapelan Dariusz Krok oraz Ks. Kamil Borkowski a poprowadził je Wielki Rycerz Rady Brat Leszek Kucharski. Na początku spotkania Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski złożył podziękowania Bratu Bogdanowi Jadwidzicowi i Bernardowi Śliwie za duży wysiłek i zaangażowanie podczas Orszaku Trzech Króli, oraz Bratu Jerzemu Łągiewce za przygotowanie i poprowadzenie Rodzinnego śpiewania kolęd, wręczając wyróżnionym upominki książkowe. Do najważniejszych spraw które zostały zaakceptowane przez Radę należą, decyzje o sfinansowaniu kosztów transportu karetki do Siemianowic Śląskich dla Pana Grzegorza Kwietnia, oraz decyzję o wystawieniu na każde spotkanie puszki do której będzie można składać dobrowolne ofiary na pomoc charytatywną. Uzgodniono, że najbliższa Inicjacja wprowadzająca nowych Rycerzy odbędzie się 19.02.2014r. Przyjęto propozycję uruchomienia w dniu 11 lutego 2014r. kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego rycerskich "Mostów Jedności I Braterstwa". W tym dniu wszyscy Rycerze naszej Rady i ich Rodziny bezpośrednio po Apelu Jasnogórskim odmówią Różaniec w intencji chorych i cierpiących Braci, a także członków naszych rodzin. Ks. Kamil Borkowski zaprosił w imieniu Rycerzy Kolumba skupionych wokół "Okrągłego Stołu" przy Parafii Wszystkich Świętych na uroczyste Msze Św. w dniu 09.02.2014r. oraz w dniu 30.02.2014r. dla uczczenia "Dnia Założyciela". Z inicjatywy Brata Leszka Waksmundzkiego i Brata Stanisława Ciska w uzgodnieniu z Proboszczem naszej Parafii Ks. Infułatem Stanisławem Pinderą postanowiono że Rycerze naszej Rady zaproszą na dzień 06.04.2014r. do Parafii M.B.N.P. dr Antoniego Ziębę z wykładami w Obronie życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W tym dniu zostanie zaprezentowana wystawa pro-life przekazana przez Brata Leszka Waksmundzkiego a opracowana graficznie przez Brata Stanisława Ciska. W dalszej części spotkania z dużym zadowoleniem przyjęto propozycję Ks. Kapelana Dariusza Kroka aby począwszy od najbliższego, spotkanie Rady rozpoczynało się od Mszy Świętej z posługą liturgiczną Rycerzy Kolumba. Spotkanie Rady zakończyła wspólna Modlitwa.

26.01.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady, Bracia Janusz Skurski i Jerzy Łągiewka, tak jak w każdą niedzielę posługiwali jako Szafarze Komunii Świętej. Bracia oprócz udzielenia Komunii Świętej przewlekle chorym i cierpiącym udzielają jednocześnie niezbędnego wsparcia duchowego płynącego z nauk Jezusa Chrystusa. Oddanie z jakim czynią swą posługę Szafarza zasługuje na wielki szacunek i wielkie słowa uznania.

25.01.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady w dniu 25 stycznia 2014r. zorganizowali Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla Ministrantów i Rycerzy Kolumba. W turnieju wzięło udział ponad 50 zawodników reprezentujących osiem Parafii naszego miasta. Rozegrano ponad 100 meczów do dwóch wygranych setów w formule do dwóch przegranych meczów. Przyjęcie takiej formuły spowodowało, że każdy z uczestników bez względu na posiadane umiejętności miał możność zagrania co najmniej dwóch meczów. Rozgrywki przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie, Rycerze Kolumba. W wyniku pasjonującej rywalizacji wyłoniono po trzech najlepszych zawodników każdej kategorii. W kategorii Rycerze Kolumba wygrał Brat Zenon Łodej, drugi był Janusz Skurski a trzecie miejsce zdobył Brat Andrzej Rojek. W imieniu organizatorów podziękowania za udział w turnieju zwycięzcom jaki pokonanym złożył Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski. Najlepsi otrzymali Puchary i Dyplomy, oraz cenne nagrody rzeczowe. Pozostali zaś zawodnicy, którym nie udało się znaleźć w gronie zwycięzców otrzymali Dyplomy za uczestnictwo oraz drobne upominki rzeczowe. Dzięki dużemu zaangażowaniu kilkunastu Braci naszej Rady, zawody zostały przeprowadzone perfekcyjnie wzbudzając uznanie zawodników i publiczności.

23.01.2014

W dniu 23.01.2014r. w Parafii Wszystkich Świętych odbyło się pierwsze spotkanie Rycerzy Kolumba "Okrągłego Stołu" przy tej Parafii. Spotkanie poprowadził Koordynator Brat Mariusz Zaborski. W spotkaniu wzięli udział Ks. Kamil Borkowski oraz Wielki Rycerz Rady 14023 Brat Leszek Kucharski . W trakcie spotkania uzgodniono, że co III niedzielę Rycerze Kolumba z Parafii Wszystkich Św. będą usługiwać w Czasie Mszy Św. Podjęto inicjatywę zorganizowania w Parafii wszystkich Św. obchodów 132 rocznicy Założyciela Ks. Michaela McGivney'a na która zostaną zaproszeni Rycerze Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach , oraz Rady 15015 im. Św Ojca Pio na Łazach. Uzgodniono że na najbliższe spotkanie "Okrągłego Stołu" zostaną zaproszeni Rycerze okolicznych Parafii. Wszyscy z Braci zadeklarowali wzmożenie wysiłków celem pozyskania nowych Rycerzy, aby w miesiącu lutym powołać autonomiczną Radę przy Parafii Wszystkich Św.       

22.01.2014

W dniu 22.01.2014r. Brat Janusz Skurski i Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski w ramach wsparcia dla Pana Grzegorza Kwietnia, który przed dwoma laty uległ wypadkowi i obecnie jest sparaliżowany od pasa w dół udali się z nim na Konsylium do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Konsylium dotyczyło niegojącej się już kilka miesięcy odleżyny Pana Grzegorza. Dotychczasowe leczenie farmakologiczne stosowane w starachowickim szpitalu nie przyniosło należytej poprawy stanu zdrowia pacjenta, w związku z powyższym konieczna stała się konsultacja z lekarzami najlepszego w tym zakresie ośrodka medycznego w kraju, jakim jest CLO w Siemianowicach Śląskich. W wyniku konsultacji Dr Docenta Marka Kawęckiego nakreślona została mapa działań Szpitala Miejskiego w Starachowicach, które winny poprzedzić w przyszłości zabieg rekonstrukcji ubytku tkanek miękkich w Siemianowicach Śląskich. Koszty Transportu pacjenta z uwagi na trudności finansowe naszego Szpitala zostaną pokryte z funduszy Rady.

20.01.2014

W dniu 20.01.2014r. odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie funkcjonariuszy Rady. Spotkanie prowadził Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski. W trakcie spotkania uzgodniono zakres działań Rady na najbliższe tygodnie. Do najważniejszych działań Rady należy zaliczyć organizację turnieju tenisa stołowego dla Ministrantów i Rycerzy Kolumba w Starachowicach. Turniej odbędzie się w dniu 25.01.2014r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach. W trakcie spotkania poinformowano zebranych o działaniach Brata Janusza Skurskiego i Wielkiego Rycerza Brata Leszka Kucharskiego polegających na udzieleniu duchowego wsparcia dla Pana Grzegorza, który jest częściowo sparaliżowany i ma poważne problemy z głębokimi nie gojacymi się odleżynami zagrażającymi życiu. Jednocześnie zarekomendowali funkcjonariuszom udzielenie pomocy materialnej Panu Grzegorzowi w postaci refundacji kosztów transportu sanitarnego na konsultację w C.O. w Siemianowicach Śląskich.

20.01.2014

W dniu 20.01.2014r. Brat Jerzy Łągiewka wraz z małżonką Anną złożyli wizytę Pani Leokadii, którą to opiekują się Rycerze naszej Rady. W trakcie wizyty uzgodniono dalsze szczegóły i zasady wsparcia dla tej rodziny przez Rycerzy Kolumba. Do najważniejszych zadań w najbliższym okresie należeć będzie zabezpieczenie prawidłowej pracy pieca grzewczego oraz kanałów spalinowych i wentylacyjnych. W imieniu Rady nadzór nad tymi pracami powierzono Bratu Arturowi Grochowinie, właścicielowi firmy budowlanej. Brat Artur zgodził się na nieodpłatne wykonanie niezbędnych prac. Niezbędne koszty materiałowe zostaną pokryte z funduszy Rady.

19.12.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady wspólnie z Ks. Kapelanem Dariuszem Krokiem zorganizowali dla Wiernych naszej Parafii Rodzinne śpiewanie Kolęd i Pastorałek. Kolędując w niepowtarzalnym klimacie Świąt Bożonarodzeniowych wokół Stajenki Betlejemskiej, oprócz wspólnego śpiewu najbardziej znanych kolęd i pastorałek, mieliśmy możność posłuchania przygotowanych przez Brata Jerzego Łągiewkę rozważań tekstów Biblijnych i poezji ks. Twardowskiego związanych z Narodzeniem Jezusa Chrystusa, które czytali Bracia naszej Rady. W trakcie niezwykle radosnego śpiewu kolęd i pastorałek, który stał się udziałem wszystkich zgromadzonych, swoim pięknym głosem wspierał nas i akompaniował na organach Pan Krzysztof Zajchowski, organista naszej Parafii. Całe nasze wspólne kolędowanie poprowadził znany w naszym mieście ze swoich umiejętności recytatorskich i animator słowa mówionego członek naszej Rady Brat Andrzej Rojek. Materiał zdjęciowy przygotował Brat Tadeusz Pawłowski.

12.01.2014

Panowie Rycerze Korpusu Stopnia Patriotycznego naszej Rady w strojach galowych Regalia, w niedzielę Chrztu Pańskiego wzięli udział w uroczystościach 120 rocznicy chrztu Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Jego rodzinnej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Wiesław Mering Biskup Diecezji Włocławskiej. Msza była transmitowana przez telewizję "POLONIA". W swojej homilii Ks. Biskup zwrócił naszą uwagę, że Miłość Chrystusa jest większa od naszych nienawiści. To właśnie miłość do Zbawiciela sprawiła, że Św. Maksymilian Kolbe ofiarował swoje życie za współwięźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Ks. Biskup podkreślił, że dzisiejsze zmasowane ataki na Kościół ludzi, którzy nic z rzeczywistości naszego Kościoła nie rozumieją i nie wiedzą, że fundamentem i Jego mocą jest Jezus Chrystus, a my ochrzczeni jesteśmy żywymi znakami Jezusa Chrystusa w świecie. Należy podkreślić, że wizyta Panów Rycerzy w Zduńskiej Woli była możliwa dzięki zaproszeniu obecnego Proboszcza bazyliki mniejszej pw. Wniebowzięcia N.M.P. Ks. Prałata Dariusza Kalińskiego, który dzień wcześniej został Rycerzem naszego Zakonu.

11.01.2014

Rycerze zespołu Inicjacyjnego naszej Rady na zaproszenie Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli Ks. Prałata Dariusza Kalińskiego przeprowadzili wyjazdową Ceremonię wprowadzenia do Zakonu nowych Rycerzy. Należy podkreślić, że była to już druga wizyta Rycerzy Kolumba naszej Rady w Zduńskiej Woli. Wysiłek organizacyjny członków zespołu Inicjacyjnego i przeprowadzonych rozmów informacyjnych z kandydatami na Rycerzy podczas grudniowego spotkania przyniósł wymierne efekty i podczas Ceremonii Inicjacji I Stopnia jaka miała miejsce w dniu 11.01. 2014r. do Zakonu zostało przyjętych 17 nowych członków. Szczególne słowa podziękowania należą się Bratu Leszkowi Waksmundzkiemu, który był organizatorem naszych wyjazdowych spotkań i Inicjacji.

10.01.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Śp. Jadwigi Szwed matki naszego Brata Krzysztofa Szweda. Msza Święta została odprawiona w Klasztorze Opactwa Cystersów w Wąchocku. Śp. Jadwiga Szwed została pochowana na cmentarzu w Wąchocku. Niech spoczywa w pokoju.

06.01.2014

W dniu 06.01.2014r. Rycerze Kolumba naszej Rady byli współorganizatorami Orszaku Trzech Króli. Na tegoroczny już trzeci w naszym mieście Orszak wyruszyli Wierni z trzech starachowickich Parafii: Wszystkich Świętych, Świętej Trójcy oraz Serca Jezusowego. Najliczniejsza grupa wyruszyła z Parafii Wszystkich Świętych, którą poprowadzili Rycerze Kolumba na czele z Ks. Kamilem Borkowskim. Przed wyruszeniem na trasę wspólną modlitwę poprowadził i błogosławieństwa Bożego zebranym udzielił Proboszcz Ks. Kanonik Marek Janas. Kolejną grupę Wiernych z Parafii Świętej Trójcy poprowadzili Rycerze Kolumba Rady 15015 im. Świętego Ojca Pio na Łazach. Rycerze Kolumba rozdawali uczestnikom korony, śpiewniki, oraz naklejki z logo Orszaku Trzech Króli. Po zakończeniu Orszaku dla kilkuset osób Rycerze naszej Rady ufundowali grochówkę, którą przez kilka godzin wydawali Bracia Bogdan Jadwidzic i Bernard Śliwa. Należy podkreślić, że tegoroczny Orszak był najliczniejszy i zgromadził ponad osiem tysięcy uczestników. Cieszy, że wysiłek organizacyjny naszej Rady, którego ważnym ogniwem byli Bracia Ryszard Nosowicz i Lucjan Wysocki, przyniósł tak wiele radości jego uczestnikom dając również nadzieję, że wzbudzi w nas chęć i pragnienie dzielenia się spontaniczną radością z Narodzenia Jezusa Chrystusa w przestrzeni publicznej naszego miasta.

05.01.2014

W dniu 05.01.2014r. Rycerze naszej Rady wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Proboszcza Parafii M.B.N.P. w Starachowicach Ks. Infułata Stanisława Pinderę. W obrzędzie łamania się opłatkiem i wieczerzy wigilijnej brały udział wszystkie grupy parafialne. Ta piękna tradycja naszej Parafii wspólnego spotkania opłatkowego ma już kilka lat i jest bardzo serdecznie przyjmowana przez jej uczestników. Składane sobie w tym dniu życzenia w duchu pojednania, przebaczenia, miłości i przyjaźni mają szczególną moc i tworzą niepowtarzalny klimat Bożonarodzeniowych Świąt. Wspólna wieczerza i śpiewanie kolęd w serdecznej i przyjaznej atmosferze pozostanie na długo w pamięci jego uczestników, dając wiele pozytywnej energii dla służby wobec Kościoła Katolickiego. Nasze wieczorne spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

05.01.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady skupieni wokół Okrągłego Stołu przy Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach wzięli udział w rodzinnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Proboszcza tej Parafii Ks. Kanonika Marka Janasa. Pełne ciepła, radości i refleksji spotkanie opłatkowe jest pierwszym, w którym uczestniczyli Bracia Rycerze reprezentujący nasz Zakon, a wywodzący się z tej Parafii. Wzajemne składane życzenia przepełnione miłością i przyjaźnią pozostaną w sercach jej uczestników, oraz wyzwolą energię do działań na rzecz Parafii, a w przyszłości powołania autonomicznej Rady Rycerzy Kolumba.