Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Luty - 2014 (8)

26.02.2014

W dniu dzisiejszym 26.02.2014r. Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba powołała nowa Radę 15894 im. Świętej Barbary w Starachowicach. W skład nowej Rady weszli członkowie dotychczasowej Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach. Ten historyczny dzień wieńczy wysiłek rekrutacyjny ostatnich kilku miesięcy wielu członków naszej Rady.

25.02.2014

W dniu 24.02.2014r. bezpośrednio po comiesięcznym spotkaniu Rady które jak zwykle odbyło się w Sali Rycerskiej w kościele M.B.N.P. w Starachowicach spotkali się członkowie grupy założycielskiej nowej Rady w Parafii Wszystkich Świętych. W tym historycznym spotkaniu założycielskim, oprócz członków Rycerzy Kolumba Parafii Wszystkich Świętych udział wzięli Rycerze z Parafii Św. Brata Alberta, Serca Jezusowego, Świętej Trójcy. W wyniku demokratycznych wyborów które poprowadził Delegat Rejonowy Brat Janusz Gonciarz, wybrano Wielkiego Rycerza nowej Rady Brata Mariusza Zaborskiego, oraz pozostałych funkcjonariuszy. Wielki Rycerz Brat Mariusz Zaborski w porozumieniu z Proboszczem Parafii Wszystkich Świętych Ks. Markiem Janasem mianował Kapelana Rady Ks. Kamila Borkowskiego. Przyjęto, że nowa Rada będzie nosiła imię Świętej Barbary. Nowo wybranemu Wielkiemu Rycerzowi Bratu Mariuszowi Zaborskiemu, Kapelanowi Ks. Kamilowi Borkowskiemu i funkcjonariuszom Rady, w imieniu członków Rady 14023 i własnym gratulacje i życzenia sukcesów w posłudze Zakonnej, złożył Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski, zapewniając jednocześnie o szczerej chęci wzajemnej współpracy z członkami nowej Rady.

24.02.2014

W dniu 24.02.2014r. odbyło się comiesięczne spotkanie naszej Rady. W spotkaniu uczestniczył Delegat Rejonowy Brat Janusz Gonciarz. Rekordowa blisko pięćdziesięcio-osobowa frekwencja na spotkaniu jest dowodem na wzrost aktywności członków naszej Rady. Na początku spotkania Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski podziękował Braciom za udział w II Rodzinnej Pielgrzymce Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. Braciom Andrzejowi Wąchockiemu, Lucjanowi Wysockiemu oraz Jerzemu Łągiewce, którzy w sposób szczególny wyróżnili się przy organizacji Pielgrzymki wręczył nagrody książkowe. Zebrani podjęli historyczną decyzję o utworzeniu nowej rady przy Parafii Wszystkich Świętych. W skład Rady wejdą Rycerze ostatnio przyjęci do Rady, oraz dotychczasowi Rycerze Rady wywodzący się z Parafii Wszystkich Świętych, świętego Brata Alberta, Serca Jezusowego i Świętej Trójcy. Z pozostałych spraw organizacyjnych, które poruszono podczas spotkania należy wyróżnić powołanie w naszej Radzie Komitetu ds. Rezolucji na IV Konwencję Stanową, który będzie miał za zadanie przygotowanie projektów rezolucji służących rozwojowi Zakonu. Uzgodniono, że w najbliższym czasie zostaną wytypowane działania które nasza Rada zgłosi do Programowych Nagród Stanowych, przygotowując także niezbędne wnioski. Podczas spotkania zostały omówione przygotowania do wizyty w naszej Parafii dr Antoniego Zięby, który podczas niedzielnych Mszy Św. będzie mówił o ochronie życia. Temat ten będzie kanwą do bezpośredniego spotkania z dr Zięba, który jest członkiem naszego Zakonu. W dalszej części podjęto sprawy związane z zapewnieniem przez naszą Radę posługi liturgicznej przed Mszami Św. rozpoczynającymi nasze comiesięczne spotkania, przygotowanie posiłków dla pielgrzymów na Jasną Górę w sierpniu, zbiórkę funduszy na działania charytatywne, zadrzewienie okolicy naszej Parafii, i przekazanie wózków inwalidzkich dla Gimnazjum nr 4 i Szpitala Miejskiego w Starachowicach.

19.02.2014

W dniu 19.02.2014r. miała miejsce Inicjacja I Stopnia podczas której szeregi naszej Rady zasiliło 6-ciu nowych Rycerzy Kolumba. Ceremonię wprowadzenia nowych Rycerzy przeprowadził Zespół Inicjacyjny naszej Rady. Rycerzami zostali Ks. Karol Adamczyk oraz Bracia Wesołowski Andrzej, Tokarski Krzysztof, Bębas Grzegorz i Wójtowicz Rafał, wszyscy z Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach oraz Brat Jan Zając z Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Cieszy że na przestrzeni 3-ech ostatnich miesięcy jest to już czwarta Inicjacja I Stopnia w naszej Radzie. Tym samym ostatnie przyjęcia zamykają proces pozyskiwania Rycerzy z Parafii Wszystkich Świętych oraz z nią sąsiadujących i wymóg posiadania minimum 30 Rycerzy do powołania przy tej Parafii nowej Rady. Pozostaje już tylko przeprowadzenie wyboru funkcjonariuszy, przyjęcie imienia patrona i przesłanie stosownego formularza do Rady Najwyższej aby w Starachowicach powstała już 3-cia Rada Rycerzy Kolumba.

17.02.2014

W dniu 17.02. 2014r. odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie funkcjonariuszy w którym uczestniczyło kilkanaście osób. W trakcie spotkania omówiono: 1. Udział Rycerzy Kolumba we Mszy Św. poprzedzającej spotkanie Rady 2. Inicjacja w Parafii Wszystkich Świętych 3. Rodzinna Pielgrzymka RycerzyKolumba na Jasną Górę 4. Przygotowania do IV Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Gniewie 5. zamówienie Mszy Św. dziękczynno-błagalnej w intencji jubilata Brata Adama Gaika w 83 rocznicę Jego urodzin 6. Propozycja włączenia się naszej Rady w działania charytatywne polegające na ufundowaniu posiłków dla Pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy oraz dla dzieci z Ukrainy, które będą gościć w naszym Kraju na zaproszenie Rycerzy Kolumba 7.przygotowania do wystawy w obronie życia poczętego i wykładów dr Antoniego Zięby w naszej Parafii 8. Bieżące sprawy organizacyjne działań na kolejne miesiące roku bratniego 2013/2014.

11.02.2014

W miniony poniedziałek 11.02.2014r. podczas obchodów Światowego Dnia Chorych, Rycerze Kolumba naszej Rady wspólnie z członkami naszych Rodzin utworzyli modlitewne "Mosty Jedności i Braterstwa". W czasie Apelu Jasnogórskiego niezależnie od miejsca swojego pobytu połączyliśmy się we wspólnej modlitwie, odmawiając Modlitwę Różańcową, za Braci i członków ich Rodzin, którzy zmagają się ze swoimi chorobami czy cierpieniem. Prosząc w tym dniu Maryję o wstawiennictwo do Jezusa Chrystusa o dar zdrowia dla Rycerzy Kolumba i ich Rodzin, niejednokrotnie w obliczu chorób zagrażających życiu, staliśmy się Braćmi żywej Wiary, dla których Miłosierdzie, Jedność i Braterstwo jest wyznacznikiem przynależności do naszej wspólnoty Zakonnej.

05.02.2014

W dniu 05.02.2014r. w Parafii Wszystkich Świętych odbyło się drugie już spotkanie Rycerzy Kolumba "Okrągłego Stołu" przy tej Parafii. Spotkanie poprowadził Koordynator Brat Mariusz Zaborski. W spotkaniu wzięli udział Ks. Kamil Borkowski, Rycerze Kolumba z Parafii Wszystkich Świętych oraz z Parafii Świętego Brata Alberta. W trakcie spotkania uzgodniono iż Inicjacja na I stopień zaplanowana na 19.02.2014 odbędzie się w Parafii Wszystkich Świętych, na dzień przed inicjacją Rycerze Kolumba Naszej Parafii przygotują salę do uroczystości. Po przeprowadzeniu Inicjacji będziemy wnioskować o powołanie autonomicznej Rady przy Parafii Wszystkich Świętych. Niedziela 09.02.2014 była pierwszą w czasie której we Mszy Świętej o godz. 12:30 Rycerze Naszej Parafii czynili pełną posługę w Liturgii, następna Msza Święta z udziałem Braci Rycerzy odbędzie się 02.03.2014 również o godz. 12:30. Kolejne spotkanie Okrągłego stołu zostało zaplanowane na 18.02.2014 na godz. 18:30.

02.02.2014

Przeprowadzenie przez Zespół Inicjacyjny naszej Rady wyjazdowej Ceremonii wprowadzenia nowych członków w Parafii Edmunda Bojanowskiego w Warszawie. Podczas Inicjacji przyjęto 2 członków do naszej Rady 14023 im Papieża Jana Pawła II oraz 2 członków do Rady 14271 im. Św. Wojciecha w Warszawie.