Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Marzec - 2014 (8)

31.03.2014

W dniu 31.03.2014r. Rycerze Kolumba naszej Rady obchodzili 8-mą rocznicę jej powstania. Dokładna data ukonstytuowania się Rady to 26 marca 2006 rok. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. podczas której modliliśmy się w intencji członków Rady. W czasie uroczystego spotkania w Sali Rycerskiej, przy kawie i cieście Wielki Rycerz Rady Brat Leszek Kucharski złożył braciom gratulacje i podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie, życząc wielu sukcesów w pracy na rzecz Zakonu i w życiu osobistym. Wspominano trudne początki naszej działalności, i ogrom pracy włożonej przez rzesze wspaniałych Rycerzy w ugruntowanie bardzo znaczącej pozycji naszej Rady w jurysdykcji Polskiej. Programy "Mosty Jedności i Braterstwa" oraz "Braterstwo na co Dzień" których pomysłodawcami jest nasza Rada, zostały powszechnie zaakceptowane w Rycerstwie i na stałe wpisały się w działalność całego Zakonu. W dorobku Rady są setki zrealizowanych działań i akcji, które stanowią o sile charakterów Braci tworzących naszą wspólnotę.

31.03.2014

W dniu 31.03.2014r. w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach, miało miejsce historyczne podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Radą 14023 im. Papieża Jana Pawła II i Radą 15894 im. Św. Barbary. Umowę w imieniu Rad podpisali Wielcy Rycerze ,bracia Leszek Kucharski i Mariusz Zaborski, oraz Kapelani ks. Dariusz Krok i ks. Kamil Borkowski. Na umowie swoje podpisy złożyli także funkcjonariusze i obecni na spotkaniu członkowie obu zaprzyjaźnionych Rad. W umowie zawarto zapisy, które będą w przyszłości służyć umocnieniu współpracy i dalszemu zacieśnieniu braterskich relacji sygnatariuszy porozumienia.

24.03.2014

W dniu 24.03.2014r. odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie funkcjonariuszy naszej Rady. Spotkanie poprowadził Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski. W spotkaniu uczestniczył Kapelan Rady ks. Dariusz Krok. W czasie spotkania uzgodniono stanowisko funkcjonariuszy w kluczowych sprawach dla funkcjonowania naszej Rady. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 1. Uzgodnienie ostatecznego stanowiska w zakresie treści rezolucji na IV konwencję Stanową Rycerzy Kolumba. 2. Akceptacja wniosków do Nagrody Stanowej za Działalność Programową. 3. Podjęto decyzję o powołaniu stałego Zespołu ds. Działań Charytatywnych, którego praca wykraczałaby poza cykl wyborczy. 4. Zintensyfikowanie działań w poszukiwaniu sponsorów akcji charytatywnych naszej Rady, z wykorzystaniem listu Wielkiego Rycerza Brata Leszka Kucharskiego. 5. Przyjęcie harmonogramu działań Rady na najbliższe dni i tygodnie, w tym udział w uroczystościach wprowadzenia nowych funkcjonariuszy bratniej Rady 15894 im. Świętej Barbary w Starachowicach, Mszy Św. dziękczynno-błagalnej w intencji naszego Brata Adama Gaika, w 83 rocznicę Jego urodzin, oraz podpisanie umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy naszej Rady z bratnią Radą 15894 im. Świętej Barbary z Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach.

23.03.2014

W dniu 23.03.2014r. Rycerze Kolumba naszej Rady, zaprezentowali Wiernym Parafii M.B.N.P. w Starachowicach, przygotowaną własnymi siłami wystawę poświęconą ochronie życia nienarodzonych. Należy podkreślić, że wystawa została przygotowana w związku z obchodzonym w Kościele Katolickim w dniu 25.03.2014r. "Dniem Świętości Życia". To właśnie Rycerze Kolumba naszej Rady, której patronem jest Bł. Jan Paweł II, bezkompromisowy obrońca życia, mają szczególny obowiązek ochrony nienarodzonych i promowania kultury życia. Ta wystawa jest swoistym głosem naszego sprzeciwu wobec tych, którzy zabijają zarodki nienarodzonych dzieci, oraz tych którzy propagują aborcję jako metodę regulacji urodzin. Jest ona również naszą ważną deklaracją w procesie budowania cywilizacji Miłości i kultury Życia. Życia będącego największym darem Boga.

21.03.2014

W piątek 21.03.2014r. Rycerze Kolumba naszej Rady wspólnie z Kapelanem ks. Dariuszem Krokiem, poprowadzili Drogę Krzyżową w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. W Drodze Krzyżowej wzięli także udział Rycerze Kolumba bratniej Rady 15894 im. Św. Barbary w Starachowicach. Podczas tych szczególnych rozważań Męki Pańskiej, poprowadzonych tym razem w formie dialogu z Jezusem Chrystusem, a przygotowanych przez Brata Jerzego Łągiewkę Rycerza Kolumba naszej Rady, wspólnie ze zgromadzonymi Wiernymi mogliśmy po ich wysłuchaniu, zadać sobie we własnym sumieniu bardzo ważne pytania dotyczące naszej Wiary. Czy moja Wiara jest na tyle głęboka, abym tak Jezus Chrystus cierpiący i konający na Krzyżu, mógł dostrzec bliźniego nawet w złoczyńcach? Czy tak jak Jezus Chrystus umiem przebaczać swoim oprawcom i czynić dobro? Czy jestem gotowy wziąć kolejny Krzyż na swoje ramiona? Odpowiedzią na te pytania niech będzie nasza Miłość do Jezusa Chrystusa i ludzi, których On tak umiłował, że oddał za nich swoje życie. Jednak, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych, winniśmy naszą Wiarę poprzeć uczynkami "Miłosierdzia" wzorem naszego Pana i Mistrza.

11.03.2014

W dniu 11.03.2014r. Bracia: Artur Grochowina, Kazimierz Sznaucner, Andrzej Wąchocki i Leszek Kucharski w imieniu naszej Rady przekazali Dyrekcji IV Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Starachowicach wózek inwalidzki, który będzie służył do transportu ewentualnie chorych lub kontuzjowanych uczniów, pomiędzy salami dydaktycznymi, a gabinetem pielęgniarki szkolnej. W imieniu obdarowanych wózek inwalidzki odebrała Pani Dyrektor Gimnazjum mgr Anna Niebudzińska, która w niezwykle serdecznych słowach podziękowała Rycerzom Kolumba naszej Rady za troskę o najmłodszych i przekazany dar. W akcie przekazania wózka inwalidzkiego, wzięła udział pielęgniarka szkolna, która na co dzień będzie nad nim sprawować opiekę. Wszyscy zebrani wyrazili nadzieję i życzenie aby przekazany wózek był jak najrzadziej używany. W trakcie bardzo serdecznej rozmowy z Panią Dyrektor mgr Anną Niebudzińską, Wielki Rycerz Rady Brat Leszek Kucharski w imieniu Rady, zadeklarował chęć wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym pomocy dzieci, polegającej na refundacji kosztów śniadań tym z uczniów, których nie stać na ich zakup, ze względu na dramatyczną sytuację finansową ich rodzin.

10.03.2014

W dniu 10.03.2014r. o godz. 18,00 Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli we Mszy Św. za Duszę Śp. Jadwigi Szwed, matki naszego Brata Krzysztofa Szweda. Msza Święta została odprawiona w Klasztorze Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bracia naszej Rady posługiwali podczas Mszy Św. czytając Słowo Boże i Modlitwę Wiernych.

03.03.2014

Rycerze naszej Rady - Brat Janusz Skurski i Brat Leszek Kucharski w dniu 03.03.2014r. po raz kolejny odwiedzili w Szpitalu Miejskim Pana Grzegorza Kwietnia. Pan Grzegorz w wyniku wypadku sprzed dwóch lat jest częściowo sparaliżowany, z bardzo głębokimi i postępującymi odleżynami pośladków. To właśnie odleżyny są dziś największym problemem Pana Grzegorza uniemożliwiającym mu w miarę normalne funkcjonowanie. Dotychczasowe kilkumiesięczne próby farmakologicznego leczenia odleżyn nie dały pozytywnych efektów. Obecnie dzięki staraniom w/w Braci naszej Rady jest leczony na oddziale Chirurgii Ortopedycznej. W ubiegłym tygodniu dr n. med. Andrzej Kozłowski Ordynator Oddziału Ortopedii wykonał skomplikowaną operację oczyszczenia główki kości udowej i zespolenia rany. Według opinii lekarzy, operacja przebiegła pomyślnie i jest duża nadzieja na całkowite zagojenie się rany. Jest duża nadzieja, że Pan Grzegorz opuści szpital w najbliższy poniedziałek.