Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Kwiecień - 2014 (17)

27.04.2014

W dniu 27.04.2014 r. dla uczczenia Kanonizacji Bł. Jana Pawła II, Rycerze Kolumba naszej Rady zaprezentowali wiernym Parafii M.B.N.P. w czasie niedzielnych Mszy Św. wystawę poświęconą związkom Ojca Świętego ze Starachowicami. W godzinach wieczornych tego niezwykle ważnego dnia w życiu Polaków, Rycerze Kolumba naszej Rady złożyli wiązankę kwiatów pod relikwiami Świętego Jana Pawła II znajdujących się w Kaplicy Jana Pawła II Parafii M.B.N.P. oraz uczestniczyli we wspólnej modlitwie z Parafianami podczas Apelu Jasnogórskiego, dziękując Bogu za dar Kanonizacji Jana Pawła II. Dla uświetnienia tego szczególnego Apelu Jasnogórskiego, zarówno Bracia w szarfach Rycerzy Kolumba, jak i Panowie Rycerze Stopnia Patriotycznego w Regaliach, zaciągnęli wartę honorową przed Relikwiami Świętego Jana Pawła II, który jest Patronem naszej Rady. Po zakończonym Apelu z zapalonymi zniczami wyszliśmy z Kościoła na ul. Jana Pawła II, składając je na okalających ją skrawkach zieleni - tych samych gdzie paliliśmy znicze przed 9-oma latami, gdy Ojciec Święty odszedł do Domu Pana.

26.04.2014

Z okazji zbliżającej się Kanonizacji Bł. Jana Pawła II Patrona naszej Rady, Bracia Jerzy Łągiewka, Andrzej Wąchocki i Leszek Kucharski przewieźli i pomogli w montażu i ustawieniu w Parafii M.B.N.P. wystawy nawiązującej do związków Ojca Świętego ze Starachowicami, która zostanie pokazana podczas niedzielnych Mszy Św. w tej Parafii. Wystawa profesjonalnych tablic ze zdjęciami i najważniejszymi tekstami, oraz multimedialnej prezentacji, jest własnością starachowickiego Muzeum Przyrody i Techniki i działającego w jego imieniu społecznego komitetu pamięci Jana Pawła II. Obecna wystawa w Parafii M.B.N.P. jest jej pierwszą prezentacją poza Muzeum, i stała się możliwa dzięki pomysłowi naszego Brata Edwarda Dudka.

24.04.2014

Delegacja Bracia naszej Rady, uczestniczyła w uroczystej imieninowej Mszy Św. Proboszcza Parafii Wszystkich Świętych Czcigodnego Ks. Dziekana Marka Janasa. Należy podkreślić, że Ksiądz Marek, do niedawna był Rycerzem Kolumba naszej Rady, a obecnie jest członkiem nowo powstałej Rady 15894 im. Św. Barbary przy Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, która to powstała dzięki jego osobistemu wysiłkowi i zaangażowaniu. Czcigodnemu solenizantowi życzenia w imieniu naszej Rady złożył Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski, życząc Ks. Markowi wielu Łask Bożych i Opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy w trudnej i odpowiedzialnej posłudze Kapłańskiej, oraz dużo zdrowia i wielu życzliwych ludzkich serc.

22.04.2014

Odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie Funkcjonariuszy i Dyrektorów naszej Rady, podczas którego omówiono najważniejsze działania Rycerzy w najbliższym miesiącu. Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski poinformował zebranych, że trwają uzgodnienia z Kapelanami w zakresie udziału Rycerzy Kolumba w dniu Kanonizacji Bł. Jana Pawła II. Ostateczny ich zakres zostanie podany w późniejszym terminie. Uzgodniono że dla uczczenia wyniesienia na Ołtarze naszego Patrona Bł. Jana Pawła II, Rycerze Kolumba wspólnie z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zorganizują wystawę przypominającą postać tego największego z Polaków. Jej prezentację w naszej Parafii przewidziano na 27.04.2014. Rozpoczęto przygotowania do poprowadzenia przez naszą Radę Nabożeństw na cześć Maryi w okresie miesiąca maja, które przyjmą postać "Majówek" bądź "Apeli Jasnogórskich".

19.04.2014

W czasie Wielkiej Soboty, Panowie Rycerze Stopnia Patriotycznego w galowych strojach pełnili honorową wartę przy Grobie Pańskim, zarówno podczas Święcenia Pokarmów jak i Jego wieczornej Adoracji celebrowanej przez Rycerzy Kolumba naszej Rady. Wielkie poświęcenie i wysiłek członków Korpusu Stopnia Patriotycznego Braci: Ryszarda Nosowicza, Bogdana Jadwidzica, Jarosława Bujaka, Andrzeja Wąchockiego, Bernarda Śliwy, Zenona Łodeja, Leszka Waksmundzkiego, Lucjana Wysockiego oraz Tadeusza Pawłowskiego polegający na wielogodzinnej warcie przy Grobie Pańskim spotkał się z ogólnym uznaniem naszej wspólnoty Parafialnej. W czasie Adoracji Grobu Pańskiego przez Rycerzy Kolumba, odmówiliśmy Drogę Krzyżowa przygotowaną przez Brata Jerzego Łągiewkę. Liturgię Wielkiej Soboty zakończyła Procesja Rezurekcyjna, podczas której Rycerze naszej Rady, czynnie włączyli się do niesienia baldachimu, podtrzymywania rąk Kapłana ze Św. Sakramentem, oraz asysty Najświętszego Sakramentu zarówno przez Braci w szarfach Rycerzy Kolumba jak i Panów Rycerzy Stopnia Patriotycznego w Regaliach.

18.04.2014

Wielki Piątek, to czas powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo Krzyża. Rycerze naszej Rady tak jak to jest w tradycji naszej Parafii włączyli się do 24-godzinnego czytania Biblii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Bezpośrednio po Liturgii Wielkiego Piątku Panowie Rycerze Stopnia Patriotycznego, zaciągnęli honorową wartę przy Grobie Pańskim.

17.04.2014

W Wielki Czwartek 17.04.2014 r. podczas rozpoczętego w tym dniu Triduum Paschalnego, Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli w Parafii M.B.N.P. w uroczystej Liturgii Wieczerzy Pańskiej - Dniu ustanowienia sakramentu Kapłaństwa. W tym szczególnym dniu święta naszych Kapłanów w imieniu Rycerzy naszej Rady podziękowania i życzenia dla Proboszcza Ks. Infułata Stanisława Pindery jak i Kapłanów Wikariuszy pracujących w naszej Parafii, złożył Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski życząc im aby wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli cel każdego człowieka, którym jest świętość. W czasie Liturgii Wielkiego Czwartku Rycerze Kolumba ofiarowali dla Parafii, Paschał - owoc pszczelego roju, który ufundował Brat Ryszard Wojton.

13.04.2014

Podczas niedzieli Palmowej 13.04.2014 r. po raz kolejny Rycerze Kolumba naszej Rady, wspólnie z Braćmi z Rady 15015 im. Św. Ojca Pio, a także nowo powstałej Rady 15894 im. Św. Barbary, wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta. Niosąc Krzyż i tworząc Jego asystę, Bracia w szarfach Rycerzy Kolumba z pochodniami w dłoniach, wspólnie z wiernymi wszystkich starachowickich Parafii, rozważali poszczególne stacje Męki Pańskiej. Tegoroczną miejską Drogę Krzyżową poprowadził Proboszcz Parafii M.B. Częstochowskiej Ks. Grzegorz Roszczyk. Została ona w całości poświęcona rozważaniom nad koniecznością umocnienia naszych Małżeństw i Rodzin, w oparciu o naukę Świętego Kościoła Katolickiego. Przeżywając mękę, która doprowadziła Jezusa do śmierci na krzyżu, a następnie chwalebnego zmartwychwstania podczas Wielkanocnego poranka, my Rycerze Kolumba na nowo odkrywajmy radość z postaw wzorowego męża i ojca, prosząc o światło Ducha Świętego, abyśmy mogli dostąpić miłosierdzia Bożego.

11.04.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w dniu 11.04.2014 r. wzięli udział w Drodze Krzyżowej Parafii M.B.N.P. idąc i rozważając Mękę Pańską ulicami naszego osiedla. Tegoroczną Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla, która kończyła Parafialne Rekolekcje Wielkopostne poprowadził Rekolekcjonista Ks. Krzysztof Dukielski. W rozważaniach poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa, dziękowaliśmy Bogu za to, że na swojej drodze życiowej pozwolił nam zetknąć się z Bł. Janem Pawłem II i czerpać z Jego nauk. To właśnie bezgraniczna miłość Bł. Jana Pawła II, Patrona naszej Rady wyrażona dewizą Totus Tuus jest dla nas Rycerzy wzorem do naśladowania, i osiągnięcia najważniejszego celu każdego człowieka, którym jest świętość.

09.04.2014

W dniu 09.04.2014 r. Bracia Leszek Kucharski Wielki Rycerz, oraz Lucjan Wysocki Sekretarz ds. Finansów, w imieniu naszej Rady przekazali środki finansowe w kwocie 500,00 zł. dla chorej Parafianki wspólnoty Parafii M.B.N.P. będącej w szczególnie trudnej sytuacji finansowej spowodowanej niemożnością wykonywania pracy zarobkowej. Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup leków i uiszczenie zaległych rachunków eksploatacyjnych mieszkania. Zarówno ta pomoc jak i inne działania charytatywne naszej Rady stały się możliwe, dzięki coraz większej rzeszy pozyskanych sponsorów.

09.04.2014

W dniu 09.04.2014 r. w ramach Rekolekcji Wielkopostnych w Parafii M.B.N.P. Rycerze naszej Rady spotkali się w Sali Rycerskiej z tegorocznym Rekolekcjonistą ks. Krzysztofem Dukielskim. Tak jak to jest w zwyczaju naszej Rady, spotkanie miało na celu pogłębienie naszej duchowości i wzbogacenie naszej wiedzy o doświadczenia duszpasterskie księży rekolekcjonistów. Tym razem mieliśmy możliwość poznania dzięki Ks. Krzysztofowi praktyki i zwyczajów z życia wiernych kościoła we Włoszech, gdzie przez wiele lat przebywał najpierw jako student, a później jako proboszcz tamtejszej kilku tysięcznej Parafii.

06.04.2014

W dniu 06.04.2014 Rycerze Kolumba naszej Rady wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w 132-ą rocznicę naszego Założyciela ks. Michaela McGivneya, która odbyła się w Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Organizatorem uroczystości była nowo powstała Rada 15894 im. Świętej Barbary. Mszy Św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Kapelan Diecezjalny ks. Infułat Stanisław Pindera. Bezpośrednio po Mszy Św. odbył się pokaz filmu "Życie i Dziedzictwo ks. Michaela McGivneya" oraz Ceremonia Wprowadzenia Nowych Funkcjonariuszy tej Rady. Uroczyste wprowadzenie nowych funkcjonariuszy poprowadził Delegat rejonowy Rejonu 3 Brat Janusz Gonciarz, insygnia nowym funkcjonariuszom wręczył ks. Infułat Stanisław Pindera. Nowo wybranym funkcjonariuszom życzenia przekazał Delegat Stanowy Brat Krzysztof Orzechowski. W uroczystościach naszą Radę reprezentowała grupa kilkunastu Rycerzy, na czele z Wielkim Rycerzem Bratem Leszkiem Kucharskim. Należy podkreślić że w uroczystej Mszy Św. wziął udział Korpus Reprezentacyjny Panów Rycerzy Stopnia Patriotycznego składający się z Rycerzy naszej Rady 14023 i Rady 15281 ze Skarżyska-Kamiennej.

06.04.2014

W dniu 06.04.2014 r. w godzinach popołudniowych, odbyło się zorganizowane przez Rycerzy Kolumba naszej Rady spotkanie członków wspólnoty Parafialnej z dr inż. Antonim Ziębą znanym w Polsce obrońcą życia poczętego, który na zaproszenie Proboszcza ks. Infułata Stanisława Pinderę i Rycerzy Kolumba gościł z wizytą w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Należy podkreślić, że wcześniej przed każdą z niedzielnych Mszy Św. dr Antoni Zięba wygłosił prelekcję o potrzebie włączenia się w obronę życia nienarodzonych, a popołudniowe spotkanie było rozwinięciem, tak bardzo istotnych dla dalszego istnienia naszego narodu postaw i działań, które winniśmy podjąć jak ludzie wierzący zgodnie z nauką Kościoła Świętego.

05.04.2014

W dniu 05.04.2014 odbyło się spotkanie Rady Stanowej Rycerzy Kolumba przed IV Konwencją w Gniewie, w której wzięli udział funkcjonariusze naszej Rady Brat Leszek Kucharski Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa, oraz Brat Roman Kaput Dyrektor Stanowy ds. Programowych. W spotkaniu zostały omówione zostały sprawy dotyczące Nagród Stanowych za Działalność Programową, oraz Rezolucji na IV Konwencję Stanową.

05.04.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady w dniu 05.04.2014 uczestniczyli we Mszy Św. zamówionej w intencji Śp. Ojca Florian Zbigniewa Rosińskiego w 1. rocznicę Jego śmierci. Msza Św. została odprawiona w Klasztorze Opactwa Cystersów w Wąchocku gdzie Ojciec Florian sprawował posługę Kapłańską i Zakonną. Ojciec Florian był wspaniałym człowiekiem pełnym ciepła i życzliwości dla wszystkich ludzi których spotykał na ścieżkach swojego życia, oraz wspaniałym Kapłanem i przewodnikiem duchowym naszej wspólnoty Zakonnej, której był Rycerzem przez wiele lat. Cześć Jego Pamięci.

02.04.2014

W dniu 02.04.2014 r. miała miejsce podniosła uroczystość jubileuszu 83-ich urodzin naszego Brata Adama Gaika. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. dziękczynno - błagalna w intencji drogiego nam Brata, koncelebrowaną przez współ Kapelana Rady ks. Damiana Spiżewskiego. Następnie w Sali Rycerskiej odbyło się spotkanie okolicznościowe z tradycyjnym tortem ufundowanym przez członków Rady. Podziękowanie Bratu Adamowi za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Zakonu i życzenia wielu Łask Bożych i opieki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na długie lata życia w imieniu całej Rady, złożył Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski.

01.04.2014

Dla uczczenia zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, Rycerze naszej Rady w ciągu dwóch dni tj. 29.marca i 01. kwietnia zasadzili 100 drzewek lipy wzdłuż ulicy noszącej imię naszego Patrona. Pomysłodawcą tej akcji był nasz Brat Bronisław Jaciubek. Dzięki wielu ludziom dobrej woli udało się pozyskać tak znaczącą ilość drzewek, oraz niezbędne paliki do ich zabezpieczenia, które następnie kilkunastu Rycerzy przez dwa dni z wielką pieczołowitością i starannością posadziło wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Troska o otoczenie naszych domów i ulic jest dowodem właściwych postaw służebnych Rycerzy naszej Rady, wobec oczekiwań wspólnoty parafialnej Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach.