Wiadomości Informacje Aktualności

2012
marzec
22

Misterium Męki Pańskiej w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski w Kałkowie -Godowie.

Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II ze Starachowic uczestniczyli w czwartek 22 marca 2012 r. w Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w Misterium Męki Pańskiej. Tak jak corocznie od blisko czterdziestu lat, w okresie Wielkiego Postu miejscowi aktorzy amatorzy, wystawiają dla wiernych z całej Polski przedstawienie „Pasji”. Przejmujące sceny poprzedzające Mękę Zbawiciela Jezusa Chrystusa odegrane z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, w sposób szczególny przegotowują nas na zbliżające się Święta Wielkanocne.

Tego wieczoru wielkie wzruszenie, zaduma i refleksja, stała się udziałem wszystkich widzów zgromadzonych w Auli Jana Pawła II. Rzęsiste i długie oklaski dla aktorów Misterium Męki Pańskiej, były nagrodą za wspaniałą ucztę duchową. Ciepłe słowa skierowane do zgromadzonych, przez proboszcza Sanktuarium Ks. Infułata Czesława Wali podkreśliły szczególne znaczenie Misterium Męki Pańskiej w życiu Chrześcijan. Bóg zapłać Ks. Infułatowi oraz aktorom za kultywowanie tej wspaniałej tradycji.

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach..