Wiadomości Informacje Aktualności

2012
kwiecień
20

Mosty Jedności i Braterstwa, Modlitwa o jak najlepsze owoce II Konwencji Stanowej w Turnie

Zacni Wielcy Rycerze
Zacni Bracia w Rycerstwie

Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia II Konwencji Stanowej w Turnie. Niech wolno mi będzie zaproponować utworzenie „Mostów Jedności i Braterstwa” polegających na wspólnej modlitwie wszystkich Rycerzy Kolumba w Polsce. Proponuję, abyśmy w najbliższy piątek 20.04.2012r. o godz.21,00 w czasie Apelu Jasnogórskiego, niezależnie od miejsca swojego pobytu, poprzez modlitwę połączyli się duchową więzią Braterstwa i Jedności z Delegatami na II Konwencję Stanową, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, za jak najlepsze owoce obrad Konwencji. Niech nasza wspólna modlitwa natchnie Delegatów II Konwencji do takich działań i wyborów, które będą służyły dalszemu rozwojowi Rycerstwa w Polsce, a Zmartwychwstały Jezus Chrystus niech wesprze ich w tej trudnej i odpowiedzialnej posłudze. Was, Zacni Wielcy Rycerze Rad, proszę o przekazanie niniejszego apelu do wszystkich Rycerzy w Polsce.
Jezus mówił: „Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”.
 

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Dyrektor Stanowy ds. Ceremoniału..