Wiadomości Informacje Aktualności

2012
maj
14

Nabożeństwa Majowe z udziałem Rycerzy Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach

Rycerze Kolumba rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach wspólnie z innymi mężczyznami z Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starachowicach, uczestniczą w Nabożeństwach Majowych dla mężczyzn, pod pamiątkowym Krzyżem przy ul. Myśliwskiej ufundowanym przez mieszkańców naszego miasta jeszcze przed II Wojną Światową.

Ta nader śmiała decyzja zorganizowania i poprowadzenia w każdy poniedziałek „Majówek” bez udziału kobiet, wspierających zazwyczaj swoim głosem wszelkie pieśni śpiewane podczas odprawianych Nabożeństw, nabiera coraz większego rozmachu i daje nam nową cenną wartość w życiu wspólnoty parafialnej. Coraz większa liczba uczestników i coraz pewniejszy i piękniejszy ich śpiew, z pewnością raduje Serce Maryi. Kultywowanie tradycji „Majówek” i śpiewanie pieśni Maryjnych wokół przydrożnych kapliczkach jest dawaniem świadectwa szczególnego kultu dla Matki Zbawiciela, manifestacji naszego Chrześcijaństwa oraz właściwym przykładem dla dzieci i młodzieży w czasach odchodzenia od tradycji tych pięknych Nabożeństw. W czasie ostatniej Majówki w swoich modlitwach prosiliśmy Maryję o jej wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa o Dar Ducha Wiary dla wszystkich Chrześcijan, a szczególnie dla dzieci i młodzieży aby czuły potrzebę organizowania i uczestniczenia w Nabożeństwach Majowych przed kapliczkami w całej Polsce. Wierzę że swoim uczestnictwem w cotygodniowych „Majówkach” przy osiedlowych kapliczkach Rycerze Kolumba podejmą trud rozpropagowania wśród innych mężczyzn kultu tej prastarej tradycji naszych przodków.

Bóg zapłać Panu Markowi Czajce za pomysł a Bratu Jerzemu Łągiewce za trud organizacyjny włożony w przygotowanie okolicznościowych modlitw i pieśni i właściwej oprawy. Niech Maryja w swojej nieskończonej dobroci, otacza opieką i uprasza wszelkie łaski u Jezusa Chrystusa, dla wszystkich uczestników co tygodniowych Nabożeństw Majowych pod Krzyżem przy ul. Myśliwskiej w Starachowicach i innych, którzy podejmą trud zorganizowania Majówek wokół kapliczek w swoich miastach i wsiach.

fotografia

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach..