Wiadomości Informacje Aktualności

2012
czerwiec
08

Nowa tablica informacyjna Rycerzy Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach. (ZDJĘCIA)

W piątek 8 czerwca 2012r. w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach miała miejsce uroczystość poświęcenia nowej tablicy informacyjnej Rycerzy Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II ze Starachowic. Aktu poświęcenia tablicy dokonał Czcigodny Kapelan Rady Ks. Dariusz Krok. To bardzo ważne w działalności naszej Rady i Zakonu w ogóle, aby informacja o wielu ważnych działaniach podejmowanych na rzecz wspólnoty parafialnej, lokalnej czy ogólnopolskiej mogłaby być przekazywana także w formie pisemnej lub fotograficznej. Trzeba podkreślić, że każda tablica informacyjna to sposób na promocję Rycerzy Kolumba oraz możliwość przekazywania bieżących informacji tym Braciom, którzy z różnych powodów nie mogą korzystać z kanałów informacji elektronicznej. Ta nowoczesna tablica w naszej Radzie ufundowana przez anonimowego Rycerza Kolumba, to dodatkowy impuls i zachęta dla Parafian do regularnego czytania i przeglądania naszych informacji oraz przekazania szerszej opinii publicznej wartości jakim hołdują Rycerze Kolumba. Biorąc pod uwagę ilość inicjatyw podejmowanych przez naszą Radę można być spokojnym, że znacznie większa powierzchnia wystawowej tego wspaniałego daru anonimowego Rycerza dla naszej Parafii, zostanie należycie wykorzystana, dając większe możliwości autorom kolejnych ekspozycji. Bóg Zapłać szlachetnemu darczyńcy za ten „Dar Serca” bowiem niezwykle funkcjonalna tablica pozwala Rycerzom Rady za jej pośrednictwem na atrakcyjną formę komunikowania się, ze wspólnotą Parafialną w dziedzinie promocji naszych działań i Rycerskich postaw. Bóg Zapłać Proboszczowi Ks. Infułatowi Stanisławowi Pinderze za zgodę na postawienie na terenie przykościelnym, tej niezwykle potrzebnej tablicy informacyjnej Rycerzy Kolumba.

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach..

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie