Wiadomości Informacje Aktualności

2012
czerwiec
03

Rowerowa Pielgrzymka Rycerzy Kolumba ze Starachowic do Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie (ZDJĘCIA, WIDEO)

Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 2012 r. po raz kolejny zorganizowali Pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie Godowie. Kilkudziesięciokilometrową trasę Pielgrzymki pokonali wspólnie ze swoimi rodzinami i reprezentantami zaprzyjaźnionej Rady Rycerzy Kolumba 15015 im. Św. Ojca Pio na Łazach. Tak jak poprzednio, tak i tym razem lekko zmodyfikowana trasa Pielgrzymki, biegnąca wśród umajonych lasów, łąk i pól przedgórza Gór Świętokrzyskich na nowo urzekła swoim niepowtarzalnym urokiem, wszystkich pielgrzymów. Nadzwyczaj przyjazne okienko pogodowe w postaci słonecznej i umiarkowanej temperatury, dodatkowo sprzyjało wyjątkowej atmosferze wzajemnej serdeczności i życzliwości, którą można było dostrzec nie tylko w momentach małych defektów rowerów kiedy to swoją pomoc oferowali pechowcom wszyscy jej uczestnicy, ale przede wszystkim podczas wszystkich przerw w czasie jazdy. Słowa otuchy płynące z ust wytrawnych cyklistów do przeżywających kryzysy formy, były tylko potwierdzeniem przyjacielskich relacji, jakie wywiązały się pomiędzy uczestnikami tej niezapomnianej Pielgrzymki rowerowej.

Tegoroczne przesłanie, jakie nieśliśmy w sercu udając się do Maryi uosobionej w wizerunku Matki Bolesnej Królowej Polski i o które modliliśmy się w czasie wspólnie odmawianego Różańca w intencji „Jedności Rodzin z Jezusem Chrystusem” było myślą przewodnią naszych zamierzeń. Piękne i wzruszające rozważania tajemnic Radosnych Różańca Świętego zachęcające do pogłębionej refleksji nad istotą świętego związku małżeńskiego i roli dzieci, które są skarbem i chlubą każdej rodziny przygotowane przez Brata Jerzego Łągiewkę wzruszyły serca wszystkich pielgrzymów zjednoczonych w Modlitwie o to, aby przykład Świętej Rodziny z Nazaretu stał się wzorem wszystkich chrześcijańskich rodzin i celem naszego ziemskiego pielgrzymowania. Podczas naszej modlitwy zaśpiewaliśmy również kilka pięknych pieśni Maryjnych dziękując naszej Matce za Jej orędownictwo za nami u Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kulminacyjnym punktem naszego duchowego przeżywania wzniosłych chwil w Sanktuarium, w tym uświęconym miejscu, była cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wiecznej Adoracji. Ubogaceni duchowo w jedności z Duchem Świętym opuszczaliśmy Sanktuarium w nadziei,że Dobry Bóg zachowa nas w zdrowiu, abyśmy za kilka miesięcy, w porze jesiennej mogli znów przybyć rodzinami na kolejną rowerową Pielgrzymkę do niezwykle bliskiego sercu miejsca, zachowując i pielęgnując słowa Modlitwy za rodziców i dzieci które kierowaliśmy do Jezusa Chrystusa w jednej z naszych modlitw: Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól aby w życiu zbłądziły. Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boże Trójjedynego.

Bóg Zapłać organizatorom oraz uczestników naszej II Pielgrzymki rowerowej za wspólnie spędzony czas aktywności zarówno fizycznej jak i duchowej na chwałę Pana. Niech Matka Boska i Jej Najukochańszy Syn Jezus Chrystus, strzeże nas i nasze rodziny, obdarza łaskami i błogosławi na każdy dzień ziemskiego pielgrzymowania, abyśmy mogli się cieszyć Jego Bożą Chwałą.

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach..

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie

2. Pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie Godowie