Wiadomości Informacje Aktualności

2016
październik
30

Rycerska Niedziela w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach (ZDJĘCIA)

Dzięki uprzejmości proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Stanisława Pindery, Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II, 30 października 2016 roku przeprowadzili kolejną już tzw. „Rycerską Niedzielę”.

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dla Naszej Rady parafią macierzystą. Stąd się wywodzimy i tu bierzemy czynny udział w życiu parafialnej wspólnoty. Parafianie widzą Nas w czasie różnych działań i uroczystości kościelnych. Jednak niezbędne jest co jakiś czas przekazywanie im podstawowej wiedzy o naszym Zakonie, przywoływanie aktualnych osiągnięć i zadań, a także wyraźne określenie znaczenia organizacji dla społeczności parafialnej, lokalnej jak i narodowej.

Przed każdą Mszą, wiernym oczekującym na Eucharystię, przekazaliśmy czytając krótkie opracowanie o Zakonie jako bratniej organizacji katolickich mężczyzn o zasięgu zarówno lokalnym jak i globalnym z podkreśleniem przedsięwzięć korzystnych dla naszej parafii. W czasie głównej Mszy świętej Sumy (łac. summa najwyższa, główna) Rycerze Kolumba zapewnili oprawę liturgiczną. Pieśni dziękczynne wyśpiewał Chór Parafialny. Natomiast po każdej Mszy Rycerze Kolumba rozdawali wychodzącym wiernym ulotki i broszurki informacyjne przybliżające działalność Rycerzy.

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski Rycerz Kolumba Rady 14023 im. papieża Jana Pawła II - Dyrektor d/s PR.

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie