Wiadomości Informacje Aktualności

2012
luty
15

Starachowicki program edukacyjny "Braterstwo na co dzień"

Ruszył innowacyjny program „Braterstwo na co dzień” starachowickiej Rady 14023 Rycerzy Kolumba im. Papieża Jana Pawła II. w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Program zainaugurowały zajęcia praktyczne pod nazwą „Warsztaty fotograficzne”, które poprowadził nasz Brat Waldemar Majchrzyk z zamiłowania fotografik. Kilkugodzinny praktyczny wykład, o technikach obsługi różnych aparatów fotograficznych jakie przynieśli z sobą licznie zgromadzeni Bracia z Rad 14023 i 15015, dał przedsmak ogromnego potencjału wiedzy, jaką możemy sobie wzajemnie przekazać. Zajęcia praktyczne, podczas których każdy z uczestników mógł otrzymać wyczerpującą odpowiedź na zadawane zapytania dotyczące budowy, parametrów technicznych i optymalnych ustawień swoich aparatów popartą wizualną demonstracją było trafnym wyborem tematyki pierwszych warsztatów i świadczy o potrzebie kontynuowania takich zajęć. Wiedza i doświadczenie Brata Waldemara przekazane w tak przystępny sposób z pewnością zaprocentują lepszą jakością naszych zdjęć. Praca domowa jaką ma być wykonanie na następne warsztaty przez każdego uczestnika „portretu” zapowiada gorące dyskusje i może być przesłanką do zorganizowania wystawy najlepszych prac. Płomienne dyskusje, jakie wywiązały sie w podczas pierwszego spotkania, staną się z pewnością zaczynem umacniającym wzajemne relacje i więzi Braterskie. Głosy wielu uczestników potwierdzają, że w dobie tak dynamicznego rozwoju elektroniki audio-wizualnej, najwłaściwszą formą samodokształcania są właśnie zajęcia praktyczne, podczas których każdy z uczestników może zobaczyć, dotknąć, pokręcić, ustawić lub zrobić coś istotnego. Wielki potencjał intelektualny, różnorodność pasji i zainteresowań, jaki prezentują nasi współbracia, czeka tylko na jego uruchomienie. Braterstwo to nie czcze hasła w działalności Rycerzy Kolumba na rzecz swoich środowisk, to także wzajemna pomoc wyrażona podzieleniem się wiedzą z innymi współbraćmi naszego Zakonu, którą bezsprzecznie trzeba kultywować i popierać. Marzeniem inicjatorów na przyszłość, jest rozszerzenie tej pięknej inicjatywy, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, na rzecz swoich społeczności lokalnych. Jestem przekonany, że program "Braterstwo na co dzień" znajdzie licznych naśladowców a także duchowe wsparcie Rady Stanowej, bowiem w naszym życiu codziennym jest wiele dziedzin wymagających samodokształcania z pożytkiem dla nas wszystkich.

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach..