Wiadomości Informacje Aktualności

2012
marzec
30

Świadectwo Wiary Droga Krzyżowa ulicami Osiedla Rycerzy Kolumba ze Starachowic (ZDJĘCIA)

W piątek 30 marca 2012 r. Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II uczestniczyli w Parafialnej Drodze Krzyżowej ulicami Osiedla Południe przy Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Ta wieloletnia tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej wokół naszych domostw ma szczególne znaczenie dla wszystkich chrześcijan, symbolizuje bowiem oddanie hołdu Jezusowi Chrystusowi, który oddał życie aby dać nam szansę wiecznego zbawienia jak również danie świadectwa swojej prawdziwej wiary w zmartwychwstałego Zbawiciela zawartej w słowach: „Kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. W coraz bardziej odchodzącej od Kościoła społeczności naszego kraju, za sprawą środków masowego przekazu, lansujących konsumpcyjny styl życia, to świadectwo wiary połączone z modlitwą Rycerzy Kolumba nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie w geście sprzeciwu wobec prób zepchnięcia na margines życia społecznego chrześcijan przed 130 laty zrodził się nasz Zakon Rycerzy Kolumba. Dzisiejsze czasy dowodzą, że nic nie straciła na aktualności, a wręcz nasiliła się walka z szatanem. Dlatego Rycerze Kolumba ze swoimi rodzinami i parafianami muszą wspólną modlitwą i własnym świadectwem dawać przykład prawdziwego chrześcijaństwa. Z dumą i chlubą nieśliśmy krzyż naszych codziennych ułomności, przekonani o nieskończonej dobroci ukrzyżowanego za nasze grzechy Jezusa Chrystusa Zbawiciela Ludzkości. Bóg zapłać Parafianom, Rycerzom Kolumba, Kapelanom, a szczególnie Ks. Infułatowi Stanisławowi Pinderze za wspólną Drogę Krzyżową w obronie wartości chrześcijańskich narodowych. „Krzyż na Golgocie nikogo nie zbawi, jeśli człowiek w swym sercu krzyża nie postawi”.

Vivat Jezus!

Leszek Kucharski Z-ca Wielkiego Rycerza Rady 14023 im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach..

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie