Patriotyzm - Rycerze Kolumba wierni Ojczyźnie i Ewangelii.

2019
kwiecień
14

Święto Chrztu Polski

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Święto Chrztu Polski, upamiętniające początek państwa polskiego oraz chrześcijaństwa na naszych ziemiach.

Święto Chrztu Polski ustanowił w lutym br. Sejm w celu upamiętnienia chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. Święto ma charakter państwowy.

Dekretem papieża Jana XIII i cesarza Ottona I w 968 r. posłano Mieszkowi biskupa Jordana. Mieszko I włączając się w struktury Kościoła z centrum w Rzymie, a nie w Konstantynopolu, zadecydował o tym, że czujemy się częścią Zachodu, a nie Wschodu. W związku z jego decyzją dzisiaj posługujemy się alfabetem łacińskim, czujemy się częścią Zachodu. Natomiast gdyby zdecydował się na wschodnią wersję chrześcijaństwa, to byśmy zapewne pisali cyrylicą i czuli się związani bardziej z Rosją niż z Francją, Niemcami, Włochami i innymi państwami Zachodu 

Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego narodu i państwa, które nie jest obecne w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa, a ma wymiar nie tylko religijny, ale także strategiczny i polityczny. Uroczyste obchodzenie jego rocznicy ma nas zachęcić do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag narodowych.

Źródło: http://www.radiomaryja.pl/informacje/swieto-chrztu-polski/

fotografia

Vivat Jezus!

Pawłowski Tadeusz Z-ca WR Rady 14023.