Patriotyzm - Rycerze Kolumba wierni Ojczyźnie i Ewangelii.

2016
kwiecień
16

Świętowanie jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski na poznańskim stadionie INEA (ZDJĘCIA, WIDEO)

W Poznaniu na Stadionie Miejskim, 16 kwietnia 2016 roku, odbyły się Centralne obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski z udziałem Legata Papieskiego kard. Pietro Parolina jako świętowanie jubileuszowe o charakterze ewangelizacyjnym. W uroczystościach udział wzięli całe rodziny, biskupi z kraju i zagranicy, kapłani, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, alumni, delegacje diecezji z całego kraju, przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej. Reprezentanci władzy państwowej oraz samorządowej.

40 tysięcy zgromadzonych na stadionie odnowiło swoje przyrzeczenia chrzcielne. Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się Pieśnią "Bogurodzica". W Mszy świętej w sposób podniosły i zauważalny wziął udział Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce na czele z Marszałkiem Korpusu Ryszardem Nosowiczem w sile 29 Panów Rycerzy.

"Niech Jubileusz będzie okazją do ponownego odkrycia korzeni wiary i jej umocnienia poprzez dawanie jej innym, aby być w świecie znakami miłosierdzia i świadkami zmartwychwstania Chrystusa" - zachęcił kard. Pietro Parolin w swym kazaniu. Wskazał, że liczna i gorliwa obecność na uroczystościach "ukazuje, że Pan żyje i działa, że Chrzest Polski, który miał miejsce 1050 lat temu, nadal wydaje swoje niezliczone owoce łaski".

Podczas Mszy św. dwie młode kobiety - Aleksandra i Roksana Anastazja - zostały ochrzczone. Przyjęły także sakramenty bierzmowania i Komunii św. Do tego wydarzenia przygotowywały się od jesieni ubiegłego roku. Po otrzymaniu sakramentów rozległy się gromkie oklaski. - Dla Aleksandry i Roksany Anatstazji wybiła godzina miłosierdzia - podkreślił abp Gądecki, który udzielił katechumenkom sakramentów, a które to obrzędy odbyły się około godz. 15.

Na zakończenie Eucharystii abp Gądecki podziękował za obecność uczestnikom. Między innymi serdecznie podziękował za udział "Kolumbusom" Rycerzom Kolumba, gdzie stwierdził, że jeszcze tylu naraz nie widział.

Przed błogosławieństwem nastąpiła ceremonia posłania kilkunastu osób świeckich, zaangażowanych w nową ewangelizację w parafiach w całej Polsce. Kard. Parolin wręczył im pobłogosławione przez abp. Gądeckiego drewniane krzyżyki. Najmłodsze chrześcijanki otrzymały zaś różańce, przekazane przez Ojca Świętego.

Źródło: http://ekai.pl

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski Rycerz Kolumba Rady 14023 im. papieża Jana Pawła II - Dyrektor d/s PR.

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie

Świętowanie jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski z udziałem Rycerzy Kolumba