Wiadomości Informacje Aktualności

2016
wrzesień
11

Uroczysta Msza Odpustowa ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego (ZDJĘCIA)

Dziś 11 września 2016 roku w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego zainaugurowane zostały tygodniowe uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Tegorocznym hasłem przewodnim uroczystości odpustowych była myśl św. Jana Pawła II "Z Krzyża wypływa miłosierdzie Ojca obejmujące cały świat" Głównej sumie odpustowej inaugurującej tegoroczny odpust przewodniczył pasterz diecezji kamienicko-podolskiej na Ukrainie biskup Leon Dubrawski. Wraz z biskupem koncelebrowało kilkunastu kapłanów z diecezji sandomierskiej, kieleckiej, radomskiej, ojcowie oblaci na czele z o. Antonim Bochmem OMI – Prowincjałem Polskiej prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz kapłani, którzy przybyli wraz z pielgrzymami z okolicznych miejscowości.

Tradycyjnie sumę odpustową poprzedziła barwna procesja do ołtarza celebry, który znajdował się na błoniach świętokrzyskich, od wschodniej strony klasztoru. Na czele procesji były niesione relikwie Drzewa Krzyża Świętego w XVII - wiecznej monstrancji. Kapłani koncelebrujący i diakoni asystujący w liturgii Mszy świętej jechali zrekonstruowanym papamobile, którym św. Jan Paweł II podróżował po Polsce podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku.

Na uroczystej Eucharystii obecni byli także: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, która przekazała pozdrowienie i zapewnienie o łączności duchowej w modlitwie ze wszystkimi uczestnikami odpustowej uroczystości od Pani Premier Beaty Szydło. Swoją obecnością uświetnili dzisiejsze uroczystości przedstawiciele parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, Powiatu Kieleckiego oraz okolicznych samorządów gminnych. Obecne były także poczty sztandarowe: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Nowej Słupi, OSP z Nowej Słupi, OSP z Sosnówki, OSP Paprocice, Związek Pszczelarzy z Nowej Słupi, Zespół Szkół z Nowej Słupi, SP Jeziorko, SP JP II z Bielin, Gimnazjum JP II z Bielin, OSP z Bielin, Kompania Strzelców z Końskich pod dowództwem kpt. Janusza Stępnia; Świętokrzyski Batalion Polskich Drużyn Strzeleckich im. Czwartaków pod dowództwem Jarosława Chrobota i kilka tysięcy pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili świętokrzyskie sanktuarium, by w modlitwie dziękować, prosić i przepraszać Pana Boga w blasku relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Uroczystości odpustowe uświetnił także Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Rycerzy Kolumba z Marszałkiem Korpusu – br. Ryszardem Nosowiczem na czele, Delegatem Stanowym na Polskę – br. Andrzejem Anasiakiem oraz konsultantem Rady Najwyższej Zakonu Rycerzy Kolumba – br. Leszkiem Waksmundzkim. Ojciec Superior Zygfryd Wiecha odznaczony został "Szczerbcem" i pamiątkowym dyplomem przyznanym przez Kapitułę Szczerbca.

Przed zakończeniem Mszy św. ksiądz biskup odmówił koronkę z dziećmi i błogosławił osobiście kobiety a wśród nich matki i babcie tych dzieci, żeby Duch Święty i łaska Boża obdarowała ich jeszcze potomstwem. Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup pobłogosławił zgromadzonych wiernych relikwiami Drzewa Krzyża Świętego i odśpiewaliśmy w zgłębi serc Boże coś Polskę.

Vivat Jezus!

Tadeusz Pawłowski Rycerz Kolumba Rady 14023 im. papieża Jana Pawła II - Dyrektor d/s PR.

zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie