Rycerze Kolumba - kim jesteśmy. Knights of Columbus (KofC)

Rycerze Kolumba, Knights of Columbus (KofC) to bratnia organizacja katolickich mężczyzn o zasięgu globalnym, światowym, stanowiąca silne ramię Kościoła Katolickiego we współczesnym świecie. Nazwa organizacji upamiętnia postać Krzysztofa Kolumba, ponieważ to Krzysztofowi Kolumbowi - katolikowi posłanemu przez chrześcijańskiego Króla – Ameryka zawdzięcza odkrycie i ewangelizację, a wzorem dla naszych postaw jest szlachetność charakteru i rycerskie ideały. Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Członkami mogą zostać jedynie mężczyźni będący praktykującymi katolikami. Obecnie wspólnota Rycerzy, Zakon Rycerzy Kolumba liczy około 2 miliony katolickich mężczyzn mieszkających i działających w 14 krajach świata.

Zakon Rycerzy Kolumba powstał w 1882 r. w Stanach Zjednoczonych (New Haven, stanie Connecticut). W tamtym czasie tysiące katolików z Irlandii i innych krajów Europy, w tym z Polski, przyjeżdżało tu za chlebem. W ojczyźnie cierpieli głód, doznawali prześladowań religijnych i ucisku pod rządami miejscowych właścicieli ziemskich. Na obcej ziemi też nie było łatwo. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło przy pracy pozostawiając sieroty i wdowy bez środków do życia. Szerzył się alkoholizm. Rozproszonych Katolików traktowano jak obywateli drugiej kategorii, o wątpliwej reputacji patriotycznej. Znalazł się młody, dzielny kapłan, Ksiądz Michael J. McGivney, który natchniony wizją Braterskiej solidarności zaprosił 30 katolickich mężczyzn do podziemi kościoła Najświętszej Marii Panny, aby ich zjednoczyć w wierze, w obronie kościoła, by pomagać biednym i opuszczonym oraz wzmocnić Rodzinę. Wkrótce założono bratnią organizację samopomocową i powołano pierwszą Radę Rycerzy Kolumba. Rycerze przyrzekli kultywować miłosierdzie niosąc pomoc najsłabszym i troszcząc się o każde życie poczęte i narodzone. Ślubujemy zachować jedność z Kościołem Katolickim, aby tworzyć lepszy świat oparty na katolickich wartościach, oraz wobec członków tworzących naszą wspólnotę, braterstwo wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny, w której żyjemy z woli Bożej Opatrzności.

Po 120 latach istnienia wspólnoty, odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II przybyliśmy do Europy. W 2002 r. Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba przeprowadziła pierwsze rozmowy a w 2004 r. podjęła decyzję o powołaniu Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. Wypełniając testament Bł. Jana Pawła II w roku 2006 powstały pierwsze Rady Rycerzy Kolumba: w Krakowie, Ludźmierzu, Łomiankach, Łomży, Radomiu i Starachowicach. Warto podkreślić, że pierwszą ukonstytuowaną Radą w Polsce była nasza Rada 14023 im. Papieża Jana Pawła II działająca przy Parafii Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Starachowicach, którą współtworzyli Bracia z Parafii: Wszystkich Świętych, Świętego Alberta i Świętej Trójcy w Starachowicach. Organizacyjnie Rada powinna liczyć minimum 30 mężczyzn. Bardzo duże zasługi w budowaniu Zakonu w Polsce ma ówczesny Biskup Diecezji Radomskiej Ks. Zygmunt Zimowski, oraz Ks. Infułat Stanisław Pindera Proboszcz Parafii M.B.N.P. którzy są prekursorami naszego rycerstwa w Diecezji Radomskiej i ich pierwszymi Kapelanami, a swoją obecnością wśród nas dali silny impuls do tworzenia innych Rad w Polsce. Spośród hierarchów Kościoła Katolickiego Rycerzami Kolumba są: Kardynał Kazimierz Nycz, Kardynał Stanisław Dziwisz, Kardynał Franciszek Macharski i wielu innych biskupów Polski. Dzisiaj Diecezja Radomska z kilkunastoma Radami tworzy główny trzon Rycerstwa w Polsce, ciesząc się powszechnym uznaniem Rady Stanowej i Rady Najwyższej, a jej członkowie pełnią najwyższe funkcje naszego Rycerstwa.

Rycerze Kolumba są awangardą i nadzieją Europy na budowanie cywilizacji miłości zgodnie z nauczaniem Bł. Jana Pawła II, według wzorców sprawdzonych w ponad stuletniej działalności naszego Zakonu. Należy dobitnie podkreślić, że Polska była pierwszym krajem na półkuli wschodniej, w którym powstały oficjalne narodowe struktury naszego Zakonu. Obecnie tworzą się zalążki Rycerstwa na Ukrainie i Litwie.

Obecnie w Polsce działa 3000 Rycerzy skupionych w 57 Parafialnych Radach i kilkunastu tzw. okrągłych stołach przy Parafiach, które jeszcze nie mają w swoich szeregach 30 Rycerzy i są w trakcie budowy własnych autonomicznych Rad. Działamy na rzecz Kościoła, Lokalnej społeczności, Rodziny, Obrony życia, Młodzieży i Braci z Rady.

- Na rzecz Kościoła: poprzez ruch społeczny Apostolatu świeckich, organizujemy pielgrzymki do miejsc kultu np. Piesza Pielgrzymka na Święty Krzyż reaktywowana przed ośmioma laty przez naszą Radę, na które zapraszamy wspólnoty Parafialne Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska, Suchedniowa, Chmielnika i wszystkie wspólnoty w Polsce. Wspieramy powołania Kapłańskie pomagając Klerykom w dofinansowaniu studiów. Angażujemy się pełniąc służbę liturgiczną lub wykonując różne prace budowlane czy remontowe na rzecz Parafii. To właśnie Rycerze naszej Rady dzięki hojnej ofiarności ich członków i pozyskanych sponsorów ufundowali w Kaplicy w Parafii M.B.N.P. ołtarz i wystrój poświęcony Janowi Pawłowi II. To właśnie postać naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II obraliśmy za Patrona naszej Rady, chcąc jak najgorliwiej wypełniać Jego nauki i testament. Rycerze drugiej Rady Starachowickiej, Rady 15015 przy Parafii M.B. Częstochowskiej wykonali wszystkie prace wykończeniowe Kaplicy pogrzebowej.

- Na rzecz Lokalnej społeczności: tworzymy i realizujemy programy pomocowe dla ubogich, bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych oraz chorych. Budujemy place zabaw dla dzieci, rozdajemy wózki inwalidzkie, organizujemy koncerty i bale charytatywne z których dochód przeznaczamy na rzecz dzieci z domów Dziecka, czy ofiar żywiołów i kataklizmów. Jesteśmy współorganizatorami ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin Rycerzy Kolumba na Jasną Górę oraz Orszaku Trzech Króli dla mieszkańców Starachowic. W swoich programach pomocowych otwieramy się na społeczność międzynarodową. To właśnie w tym roku zebraliśmy od darczyńców z całej Polski ponad 400 maszyn do szycia które po wyremontowaniu wysłano do Zambii w Afryce dając tamtym rodzinom możliwość lepszej egzystencji.

- Na rzecz Rodziny i Obrony Życia: realizujemy programy pro-rodzinne i małżeńskie, z których należy wymienić rekolekcje dla małżeństw, pikniki rodzinne, zabawy taneczne i kulturalne, spotkania przy grillu, wycieczki, kuligi czy też pikniki Rodzinne. To właśnie Rycerze naszej Rady stali się prekursorami ogólnopolskich programów "Mosty Jedności i Braterstwa" mającymi za zadanie budowanie duchowej więzi Rycerzy i ich Rodzin, poprzez wspólną modlitwę w określonej intencji. Wspieramy całą swoją mocą walczących o odnowę społeczną wobec postępujących w zastraszającym tempie ataków na rodzinę tradycyjną, mężczyzny i kobiety. Potępiamy lobby lansujące wbrew naturze tzw. Małżeństwa jednopłciowe. Otwarcie występujemy w obronie życia poprzez edukację, modlitwę, uczestnicząc i organizując marsze dla życia oraz wspomagając organizacje pro-life. Jesteśmy ambasadorami akcji Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas” wspierając finansowo i organizacyjnie I Europejski Kongres Pro–life jaki się odbył w Krakowie a także zbierając w całej Polsce podpisy pod petycją do UE o zaprzestanie finansowania aborcji i zabijania zarodków. Pomagamy we wszelkiego rodzaju inicjatywach zbierania podpisów w akcjach służących obronie życia poczętego i prawa do naturalnej śmierci.

- Na rzecz Młodzieży: organizujemy różne rozgrywki sportowe w tenisie stołowym, piłce nożnej i siatkówce. Jesteśmy organizatorami mistrzostw Polski Ministrantów w szachach, pomagamy organizować dla młodzieży i dzieci obozy letnie i wycieczki. Organizujemy konkursy edukacyjne, wieczory filmowe i akcje wspomagające walkę z alkoholizmem i narkomanią wśród młodzieży.

- Na rzecz Braci Rycerzy: W naszych działaniach nie zapominamy o członkach Rad budując braterstwo na bazie katolickich wartości, miłości bliźniego i jedności. Nasz program "Braterstwo na co dzień" umożliwia dzielenie się z innymi swoimi talentami i pozwala na doskonalenie różnych umiejętności np. fotograficznych, wykorzystania elektronicznych nośników informacji. Bogactwo i różnorodność talentów jakie wnoszą Rycerze daje wprost nieograniczone możliwości realizacji pomysłów i projektów wzajemnej pomocy. Na co dzień, staramy się pogłębiać naszą duchowość i przekuwać nasze ideały w konkretne działania służące społecznościom Parafialnym. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami Parafialnymi w imię wartości Chrześcijańskich. Jako Zakon realizujemy w Polsce setki projektów i programów działań, dzieląc się ich owocami ze społecznościami, w których żyjemy i z którymi się utożsamiamy. Uzupełniając się nawzajem możemy czynić dobro, czerpiąc siły i satysfakcję z dokonanych już dzieł. Do naszego Zakonu zapraszamy pełnoletnich katolickich mężczyzn głęboko wierzących i praktykujących, którzy czują wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębienia swojej Wiary, abyśmy wspólnie stali się Misjonarzami Ewangelizacji i Miłosierdzia w imię Jezusa Chrystusa.