Zostań Rycerzem

ZOSTAŃ RYCERZEM KOLUMBA

Wystarczy że:

  1. Jesteś mężczyzną, ktory ukończył 18 lat,
  2. Jesteś głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem Kościoła Rzymskokatolickiego,
  3. Czujesz wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary,
  4. Zostaniesz zaproszony do Zakonu przez innego Rycerza lub dostarczysz zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jesteś praktykującym katolikiem i poddasz się rozmowie kwalifilacyjnej z Kapelanem Zakonu.

SZEŚĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZOSTAĆ RYCERZEM KOLUMBA

  1. Jako członek największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji będziesz we wspólnocie z 2 milionami braci i ich rodzinami w USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej, Karaibach i w Polsce,
  2. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy Ci okazji służenia - w duchu braterstwa i miłosierdzia - Kościołowi Rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, a także służenia Twojej społeczności i tym wsród nas, których los najbardziej dotknął,
  3. Aktywne uczestnictwo w działalności rady - duchowej, bratniej, społecznej, sportowej i rozrywkowej będzie szkołą przewodzenia i da Ci szansę rozwoju osobistego,
  4. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu i stwarza możliwości zawiązania i utrwalania na lata więzów przyjaźni,
  5. Odpowiedzią na troskę o rodzinę i lata kiedy będziesz na emeryturze jest tani program ubezpieczeniowy prowadzony przez braci Rycerzy, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha (na obecną chwilę niedostępny w Polsce),
  6. Słuszna duma, którą będziesz odczuwał jak wszyscy Rycerze wiedząc, że wasza organizacja nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i księżom, w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym a także staje zjednoczona w obronie wartości chrześcijańskich wobec aktów przemocy na rodzinę i niewinne życie ludzkie.